Побудова графіків засобами MatPlotLib

Додано: 21 травня
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 13 разів
12 запитань
Запитання 1

Для чого призначений модуль pyplot?

варіанти відповідей

Для підключення графічних побудов

Для побудови "черепашачої графіки"

Для побудови графіків

Запитання 2

Чи буде побудовано та виведено на екран деякий графік, якщо задати на виконання код, наведений на малюнку?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 3

Скільки графіків буде виведено на екран за допомогою команди

plt.plot([1,2,3],[1,4,3],[1,8,5]) ?

варіанти відповідей

жодного

1

2

3

Запитання 4

Яке призначення функцій xlabel() та ylabel()?

варіанти відповідей

Підписи горизонтальної та вертикальних осей

Підпис заголовка графіка

Підписи легенди графіка

Запитання 5

Якою командою розмістити на графіку його легенду?

варіанти відповідей

*.legend()

*.legenda()

*.legendxy()

Запитання 6

Якими із наведених нижче командами можна коректно задати колір графіка?

варіанти відповідей

plt.color("blue")

plt.plot(x, y, color='green')

plt.line.color("white")

plt.setp( color='red', linewidth=1)

Запитання 7

Відмітьте правильні твердження про визначення стилю лінії побудованого графіка.

варіанти відповідей

‘-‘ (‘solid’) - суцільна лінія

‘–‘ (‘dashed’) - пунктирна лінія

‘-.’ (‘dashdot’) - штрихпунктирна лінія

‘:’ (‘dotted’) - пунктрина лінія

Запитання 8

Чи можна за допомогою методу *.plot будувати точкові графіки?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 9

Яким кольором побудується графік, програма для побудови якого наведена на малюнку?

варіанти відповідей

Червоним

Сірим

Зеленим

Жодним із перелічених варіантів

Запитання 10

Які параметри задаються командою plt.axis([0, 4, -6, 6]) в програмі, наведеній на малюнку?

варіанти відповідей

Точка перетину координатних осей графіка на області побудови

Максимальні та мінімальні значення горизонтальної та вертикальної осей

Розміри в пікселях вікна побудови графіка

Запитання 11

Які параметри задаються командою linspace(0,4,401) в програмі, наведеній на малюнку?

варіанти відповідей

Точка перетину координатних осей графіка на області побудови

Максимальні та мінімальні значення горизонтальної та вертикальної осей

Розміри в пікселях вікна побудови графіка

Жодний із наведених варіантів не є вірним

Запитання 12

Яка команда розміщує текст в точці із заданими координатами в полі для побудови графіка?

варіанти відповідей

*.text()

*.outtext()

*.outtextxy()

*.printline()

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест