Підсумковий тест 10 клас

Додано: 21 травня
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 24 рази
30 запитань
Запитання 1

У якому форматі або з яким розширенням слід зберегти текстовий файл, щоб він став веб-документом?

варіанти відповідей

.trt

.html

.txt

.css

Запитання 2

Жовтий колір сторінки можна задати так:

варіанти відповідей

 <body bgcolor="yellow">

<body text="yellow">

<bgcolor="yellow">

<body color="yellow">

Запитання 3

Виконання якої дії забезпечить даний тег <img src="image.jpg">?

варіанти відповідей

додавання таблиць

додавання картинок, фотографій, ілюстрацій, схем

додавання списків

Запитання 4

Зміна відносного положення даних у списку відповідно до значень або типу даних називається

варіанти відповідей

фільтрація

діапазон

запит

сортування

Запитання 5

Для введення заміток або довгих описів використовують такий тип даних

варіанти відповідей

логічний

числовий

МЕМО

OLE

Запитання 6

Модель бази даних, в якій кожний елемент може мати довільні зв'язки з будь-якими іншими, називається

варіанти відповідей

документальна

реляційна


мережева


файлова

Запитання 7

Файли бази даних Access мають розширення

варіанти відповідей

*.mdb

*.dbm

*.acs

*.ассdb

Запитання 8

Для забезпечення цілісності даних при утворенні зв’язків між таблицями поля повинні відповідати таким умовам

варіанти відповідей

тип даних повинен бути текстовим

повинні бути ключовим

мати однаковий тип даних

тип даних повинен бути лічильником

Запитання 9

Тіло Web-документа обмежене тегами:

варіанти відповідей

BODY.../BODY

BEGIN>.../END

TITLE.../TITLE

HEAD.../HEAD

Запитання 10

Сукупність сторінок, які об’єднані однією загальною темою та розміщених на одному вузловому комп’ютері називається

варіанти відповідей

гіпертекст

веб-документ

веб-сайт

веб-сервер

Запитання 11

Теги можуть містити вказівки про те, як браузер має сприйняти й обробити тег. Як називається цей компонент?

варіанти відповідей

атрибут

інформація

коментар

заголовок

Запитання 12

Вирівнювання абзаців або заголовків здійснюється за допомогою атрибутів

варіанти відповідей

align='right'

align='left'

align='center'

align='down'

Запитання 13

Які з перелічених нижче програм є програмами, що використовуються для перегляду Web-сторінок

варіанти відповідей

Opera

Google Chrome

Microsoft Exchange

Eudora

Запитання 14

В електронній таблиці виділено блок А5:В7. Скільки комірок виділено?

варіанти відповідей

5

7

6

3

Запитання 15

Часто інформацію про об’єкти в Excel зручно подавати списками. При цьому, кожному об’єкту відповідає рядок списку, що називається

варіанти відповідей

записом

шифром

адресою

полем

Запитання 16

Для автоматизації обчислень у формулах використовуються посилання. Абсолютні посилання при переміщенні або копіюванні формул:

варіанти відповідей

залишаються без змін

змінюються незалежно від нового положення формули

змінюються частково

Запитання 17

Набір параметрів форматування (тип, колір, розмір шрифту тощо), що зберігаються зібраними під спільною назвою, є

варіанти відповідей

стиль

примітка

дизайн

шаблон

Запитання 18

Для побудови діаграми обов’язково використовуються набори числових даних, кожному з яких на діаграмі відповідає окремий колір або спосіб позначення. Як називається такий набір зв’язаних між собою елементів даних?

варіанти відповідей

ряд даних

заголовок діаграми

підписи значень

імена категорій

Запитання 19

Як називається окремий аркуш у вигляді двовимірної таблиці в середовищі MS Excel?

варіанти відповідей

робочим листом

робочою книгою

листом діаграми

робочим документом

Запитання 20

Які функції реагують на події миші?

варіанти відповідей

mouseReleased()

keyPressed()

mousePressed()

mouseMoved()

keyTyped()

Запитання 21

Для того, щоб у проекті можна було взаємодіяти з деякою кількістю зображень, слід їх відобразити у вигляді масиву...

варіанти відповідей

film

void setup

loadImages

int kadr =0

Запитання 22

У якому каталозі потрібно розмістити зображення щоб отримати анімацію?

варіанти відповідей

data

movie0- movie134

loadImages

kadr

Запитання 23

Впорядкований за певними правилами набір взаємопов'язаних даних

варіанти відповідей

Текстовий документ

База даних

Презентація

Графічне зображення

Запитання 24

Табличний процесор - це прикладна програма, призначена для

варіанти відповідей

уведення даних у клітинки електроних таблиць

друк електроних таблиць, діаграм та графіків

створення слайдів

обчислення за формулами

Запитання 25

Які типи зв’язків можуть існувати між таблицями базами даних?

варіанти відповідей

«один за всіх і всі з одного»

«один до одного», «один до багатьох», і «багато до багатьох»

«один до жодного», «один до двох», і «багато до багатьох»

«один до кожного», «кожен до багатьох», і «багато до всіх»

Запитання 26

Які бувають моделі бази даних?

варіанти відповідей

Ієрархічна

Мережева

Реляційна

Репродуктивна

Запитання 27

Що таке SQL ?

варіанти відповідей

Структурована мова запитів

Набір правил

Складова інструкції

Запитання 28

Обрати правильне визначення

варіанти відповідей

Діаграма - це графічне представлення числових даних

Діаграма - це позначки у вигляді геометричних фігур (кругів,квадратів,конусів), які розташовані навколо об'єкта

Діаграма - це файл, який представляє відношення між деякими поняттями і подається в певній нотації

Запитання 29

Запит, за якими вибирають дані за критерієм одного поля однієї таблиці називають?

варіанти відповідей

простими

складними

перехресний

Запитання 30

Якi завдання можуть виконувати запити?

варіанти відповідей

здiйснювати обчислення

створювати форми

обробляти данi отриманi в результатi роботи iнших запитiв

готувати звiти

вiдбирати записи, що вiдповiдають певним умовам

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест