Початкові хімічні поняття

Додано: 18 лютого
Предмет: Хімія, 7 клас
12 запитань
Запитання 1

Речовини, молекули яких складаються з атомів одного виду називаються

варіанти відповідей

оксидами

простими

складними

кислотами

Запитання 2

Відношення маси молекули даної речовини до 1/12

 маси атома Карбону

варіанти відповідей

відносна атомна маса

масова частка

відносна молекулярна маса

кількість речовини

Запитання 3

Масова часка елемента позначається:

варіанти відповідей

Ar

Mr

w

N

Запитання 4

Масову частку вимірюють у:

варіанти відповідей

відсотках

грамах

літрах

немає розмірності

Запитання 5

Обчисліть та вкажіть відносну молекулярну масу сполуки, формула якої Al(NO3)3

варіанти відповідей

79

213

124

56

Запитання 6

обчисліть масову частку Oксигену у сполуці Na2SO4

варіанти відповідей

11,3 %

45 %

32,3 %

25,2%

Запитання 7

Розставте коефіцієнти у рівнянні реакції Al + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2

Вкажіть суму коефіцієнтів

варіанти відповідей

8

9

4

3

Запитання 8

Вкажіть ознаки хімічних реакцій:

варіанти відповідей

зміна агрегатного стану речовини

випадання осаду

зміна форми

виділення газу

зміна забарвлення

розчинення осаду

Запитання 9

Явища, в результаті яких відбувається перетворення одних речовин в інші:

варіанти відповідей

фізичні

суспільні

хімічні

біологічні

Запитання 10

Виберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

Маса реагентів завжди більша за масу продуктів реакції

Маса продуктів реакції менша за масу реагентів

Маса реагентів дорівнює масі продуктів реакції

Маса продуктів реакції більша за масу реагентів

Запитання 11

Обчисліть масу водню що прореагував з киснем масою 64 грами, якщо в результаті реакції утворилось 72 грами Н2О.

варіанти відповідей

64

8

136

немає правильної відповіді

Запитання 12

Поставте коефіцієнти у рівнянні реакції Fe + Cl2 = FeCl3

Який коефіцієнт стоїть біля Fe

варіанти відповідей

1

3

2

6

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест