Початкові хімічні поняття

Додано: 30 листопада 2020
Предмет: Хімія, 7 клас
8 запитань
Запитання 1

Установіть відповідність між хімічними символами елементів та їх наз­вами:

a)S;   б)О;      в) Li;   г) Аl;  

1) Алюміній;  2)Сульфур; 3) Фосфор; 4)Оксиген    5) Літій. 

варіанти відповідей

 а-1, б-2, в-3, г-4

а-4, б-2, в-3, г-5

 а-2, б-4, в-5, г-1

а-2, б-4, в-3, г-1

Запитання 2

Установіть відповідність між хімічними символами елементів та їх наз­вами:

a) Na;   б) N;      в) Сa;   г) К;  

1) Карбон; 2) Натрій; 3) Калій; 4) Нітроген 5) Кальцій. 

варіанти відповідей

a) - 2;   б) - 5;  в) - 1;   г) - 4

a) - 2;   б) - 4 ;  в) - 5 ;   г) - 3

a) 4;   б) - 1;  в) - 2;   г) - 5

a) - 5;   б) - 4;  в) - 3;   г) - 2

Запитання 3

Оберіть символ елемента 2 періоду IV групи:

варіанти відповідей

Алюміній

Магній

Силіцій

Карбон

Запитання 4

Відносна атомна маса елемента позначається

варіанти відповідей

Ar

η

Mr

ω

Запитання 5

Вкажіть формули простих речовин.

варіанти відповідей

Р2О5

N2

P4

SO3

Запитання 6

Вкажіть формули складних речовин.

варіанти відповідей

СН4

О3

S8

Na2CO3

Запитання 7

Суміш води та кухонної солі можна розділити:

варіанти відповідей

Відстюванням

Фільтруванням

Намагнічуванням

Випарюванням

Запитання 8

Вказати, які з наведених нижче речовин є сумішшю:варіанти відповідей

сірка

мідь

молоко

ртуть

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест