2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Початкові хімічні поняття (частина 2)

Додано: 23 березня 2020
Предмет: Хімія, 7 клас
8 запитань
Запитання 1

Фізична величина, яка чисельно дорівнює відношенню маси молекули до 1/12 маси атома Карбону

варіанти відповідей

Аr

M

W

Mr

Запитання 2

Маса молекули або маса атома виражається

варіанти відповідей

г

г/моль

а.о.

молях

Запитання 3

Обчислити відносні молекулярні маси речовин: О3, Р4, CI2,КВr, PBr3.....

(щоб система прийняла це завдання, натиснути потрібно відповідь: правильно оформити.........)

варіанти відповідей

правильно оформити,записати в зошиті та скинути вчителю

вчитель сам здійснить оцінювання, якщо все вірно, то за кожну формулу діти отримають по 2 бали

Запитання 4

Обчислити масову частку Цинку в цинк хлориді (ZnCI2) - виконати обчислення, оформити задачу і скинути вчителеві.

варіанти відповідей

65%

79,47%

47,79%

54,6%

Запитання 5

Обчислити масову частку Барію в барій сульфаті, якщо до його складу входять: один атом Барію,один атом Сульфуру та чотири атоми Оксигену. Складіть формулу. (оформлення задачі і розв'язок скинути вчителеві)

варіанти відповідей

Ba(SO)4, W= 60%

BaSO4,W= 58,8%

Ba2S2O4, W= 38,8%

BaS4O4, W= 48 %

Запитання 6

Встановіть послідовність розташування сполук із зростанням валентності атомів елемента

варіанти відповідей

MnO2, MnO, Mn2O7, MnO3

Mn2O7, MnO3,MnO2,MnO,

MnO, MnO2,MnO3,Mn2O7,

MnO2, MnO3,Mn2O7,MnO,

Запитання 7

Виберіть хімічні явища (виберіть всі можливі варіанти)

варіанти відповідей

горіння свічки

утворення інею

горіння магнію

плавлення цукру

прокисання молока

почорніння срібла

горіння деревини

Запитання 8

Виберіть всі правильні відповіді

варіанти відповідей

речовини реагують за умови приведення їх у контакт

колір, смак, запах - це хімічні явища

речовини, що вступають у реакцію називаються продуктами реакції

речовини, що вступають у реакцію називаються реагентами

утворення льоду - явище фізичне

горіння деревини - явище фізичне

горіння спирту - явище хімічне

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест