початкові хімічні поняття І - В-3

чисті речовини і суміші. хімічний елемент. атоми і молекули. хімічні формули

складено на основі тестів Т.М. Гранкіної

Додано: 30 червня 2020
Предмет: Хімія, 7 клас
12 запитань
Запитання 1

як розділити суміш води і кухонної солі

варіанти відповідей

випарюванням

відстоюванням

фільтруванням

дією магніту

Запитання 2

виберіть правильне твердження щодо фізичних тіл і речовин

варіанти відповідей

аркуш паперу - це речовина

вода - це фізичне тіло

перо - це речовина

комп'ютер - це фізичне тіло

Запитання 3

виберіть правильні твердження щодо відносної молекулярної маси

варіанти відповідей

Мr - це умовне позначення відносної молекулярної маси

Мr- це умовне позначення відносної молекулярної маси

відносна молекулярна маса - це сума відноних атомних мас хімічних елементів, які входять до складу молекули, з урахуванням числа їх атомів

відносна молекулярна маса - це відношення маси молекули даної речовини до 1/12 маси атому Карбону

відносна молекулярна маса виражається у грамах

Запитання 4

виберіть правильні твердження щодо запису 4NH3

варіанти відповідей

цифра 4 називається індексом і вказує на кількість атомів Нітрогену в молекуля амоніаку NH3

молекула амоніаку NH3 складається з 1 атому Нітрогену та 3 атомів Гідрогену

цифра 3 називається індексом і вказує на число атомів Гідрогену в молекулі амоніаку

у 4 молекулах амоніаку NH3 містяться 4 атоми Нітрогену

Запитання 5

виберіть правильні твердження щодо вуглекислого газу СО2

варіанти відповідей

молекула вуглекислого газу складається з 3 атомів

вуглекислий газ виділяється тваринами під час дихання

вуглекислий газ поглинається рослинами під час фотосинтезу

вуглекислий газ підтримує дихання і горіння

Запитання 6

виберіть правильні твердження щодо сульфатної кислоти Н2SO4

варіанти відповідей

запис 4Н2SO4 вказує на те, що є 4 молекули сульфатної кислоти

відносна молекулярна маса сульфатної кислоти Н2SO4 дорівнює 86

в одній молекулі сульфатної кислоти Н2SO4 міститься 1 атом Сульфуру

запис 5Н2SO4 вказує на те, що є 5 атомів сульфатної кислоти

Запитання 7

виберіть правильні твердження щодо складних речовин

варіанти відповідей

масова частка Карбону в алюміній карбіді Al4C3 дорівнює 25%

один з елементів у складі алюміній карбіду Al4C3 - неметалічний

масова частка Карбону в метані СН4 менша 55%

молекула метану СН4 складається з 4 атомів

Запитання 8

Формула речовини ХО2.Відносна молекулярна маса цієї речовини дорівнює 44. Виберіть правильні твердення

варіанти відповідей

речовина ХО2 необхідна для дихання людини

речовина ХО2 виділяється рослинами під час фотосинтезу

проста речовина, утворена елементом Х, використовується у виробництві олівців

елемент Х входить до складу горючих корисних копалин

Запитання 9

виберіть правильні твердження щодо масових часток елементів

варіанти відповідей

масова частка Купруму в купрум(І) оксиді Cu2O менша за масову частку Купруму в купрум(ІІ) сульфаті CuSO4

масова частка Купруму в купрум(І) оксиді Cu2O більша за 80%

масова частка Сульфуру ві сірководні Н2S менша за масову частку Нітрогену в амоніаку NH3

масова частка Сульфуру в сірководні Н2S більша 90%

Запитання 10

Речовина Х складається з атомів Гідрогену, Фосфору й Оксигену. Масова частка Гідрогену становить 3,06%, а Фосфору - 31,63%. Виберіть правильні твердження

варіанти відповідей

молекула речовини Х складається з 8 атомів

співвідношення атомів Фосфору й Оксигену в молекулі речовини Х дорівнює 1 : 3.

відносна молекулярна маса речовини Х більша за відносну молекулярну масу питної соди NaHCO3

речовина Х складається тільки з металічних елементів

Запитання 11

Виберіть правильне твердження щодо повітря

варіанти відповідей

повітря - це хімічний елемент

повітря - це хімічна сполука

повітря - це суміш кількох речовин

повітря - це чиста речовина

Запитання 12

Купрум утворює з Оксигеном кілька сполук. Масове відношення Купруму й Оксигену в одній із них (речовина 1) дорівнює 4 : 1, , а в іншій (речовина 2) - 8 : 1. Виберіть правильні твердження.

варіанти відповідей

відносна молекулярна маса речовини 1 більша за відносну молекулярну масу речовини 2

масова частка Оксигену в речовині 1 дорівнює 20%

масова частка Купруму в речовині 2 більша, ніж у речовині 1

відносна молекулярна маса речовини 2 дорівнює відносній молекулярній масі ферум(ІІІ) хлориду FeCl3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест