Початкові хімічні поняття (І частина)

Додано: 12 листопада 2020
Предмет: Хімія, 7 клас
Тест виконано: 23 рази
18 запитань
Запитання 1

Вкажіть елемент, який розташований у 3-му періоді IV групі головній підгрупі

варіанти відповідей

Sc

Si

Ga

C

Запитання 2

Укажіть порядковий номер елементу Натрію

варіанти відповідей

23

12

11

3

Запитання 3

Як називається негативно заряджена частинка атома

варіанти відповідей

протон

нейтрон

йон

електрон

Запитання 4

5. Заряд ядра атома елемента +19. Відносна атомна маса цього елемента:

варіанти відповідей

19

38

39

9

Запитання 5

7. Серед речовин простими речовинами є:

варіанти відповідей

вода

кисень

вуглекислий газ

мідь

сірка

Запитання 6

8. Серед речовин складними речовинами є:

варіанти відповідей

цукор С12Н22О11

сірка S8

графіт C

cода Na2CO3

вуглекислий газ СО2

Запитання 7

9. Вкажіть суму індексів у речовині складу СаSО₄:

варіанти відповідей

4

5

6

3

Запитання 8

10. Речовина містить 2 атоми Натрію, 2 атоми Сульфуру і 3 атоми Оксигену. Її хімічна формула:

варіанти відповідей

2NаS₃O

2NaS₂O₃

Na₂S₂O₃

Запитання 9

12. Серед елементів металічними елементами є:

варіанти відповідей

Купрум

Бор

Оксиген

Магній

Фосфор

Запитання 10

Вкажіть валентність Фосфору в сполуці Ca3P2

варіанти відповідей

V

I

III

II

Запитання 11

Назвіть елементи зі сталою валентністю І 

варіанти відповідей

H

P

N

F

Запитання 12

Виберіть запис , що відповідає твердженню: дві молекули складної речовини містять 6 атомів Гідрогену

варіанти відповідей

2H2O

6H

2H3PO4

C2H6

Запитання 13

Який запис відповідає двом молекулам простої речовини

варіанти відповідей

3

2NO

2H

2CO2

Запитання 14

В яких записах цифра 3 позначає коефіцієнт

варіанти відповідей

2HNO3

3O2

3Al

H3PO4

Запитання 15

Валентність Хлору дорівнює І (один) у сполуках

варіанти відповідей

Cl2O3

HCl

Cl2О7

AlCl3

Cl2O

Запитання 16

Найдрібніша електронейтральна частинка речовини - це:

варіанти відповідей

електрон

ядро

атом

йон

Запитання 17

Для розділення суміші тирси, піску і цукру потрібно послідовно використати методи

варіанти відповідей

відстоювання, фільтрування, дія магнітом

випарювання, фільтрування, дистиляція

фільтрування, дистиляція, випарювання

відстоювання, фільтрування, випарювання

Запитання 18

В якому записі правильно зазначені якісний і кількісний склад речовини

варіанти відповідей

Н2S: якісний склад - Елементи Нітроген і Сульфур, кількісний - 1 атом Нітрогену і 2 атоми Сульфуру

H2SO4: якісний склад - Елементи Гідроген і Сульфур і Оксиген, кількісний - 2 атоми Гідрогену 1 атом Сульфуру і 4 атоми Оксигену

Ca3(PO4)2 : якісний склад - Елементи Калій, Фосфор і Оксиген, кількісний - 3 атоми Калію, 2 атоми Фосфору і 6 атомів Оксигену

NH3 : якісний склад - Елементи Нітроген і Гідроген, кількісний - 1 атом Гідрогену і 3 атоми Нітрогену

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест