Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Початкові хімічні поняття (ІІ)

Додано: 21 квітня 2019
Предмет: Хімія, 7 клас
Тест виконано: 90 разів
20 запитань
Запитання 1

  До якого явища належить танення льоду:

    

варіанти відповідей

фізичне явище

 хімічне явище

Запитання 2

Відносна молекулярна маса – це:

       

варіанти відповідей

маса молекули в будь-яких умовних одиницях

 маса молекули в грамах

відношення маси молекули до 1/12 частини маси атома Карбону

Запитання 3

Ознаки хімічної реакції :

       

варіанти відповідей

зміна забарвлення

виділення теплоти

утворення осаду

зміна агрегатного стану

виділення газу

Запитання 4

Укажіть назву елемента, атом якого у два рази важчий за атом Карбону:

варіанти відповідей

Купрум

Кальцій

Цинк

Магній

Запитання 5

Фільтрат – це 

         

варіанти відповідей

 нерозчинні речовини, що залишились на фільтрі

розчин, що пройшов крізь фільтр

 матеріал, крізь який фільтрують рідину

 речовина, з якої готують розчин

Запитання 6

Якщо відносна атомна маса Сульфуру – 32, то це означає, що маса одного атома Сульфуру в 32 рази:

      

варіанти відповідей

 більша за масу атома Карбону

більша за 1/12 частини маси атома Карбону

менша за 1/12 частини маси атома Карбону

більша за масу атома Оксисену

Запитання 7

З чого складаються складні речовини:

       

варіанти відповідей

атомів одного виду

катіонів

кілька видів атомів

кілька видів молекул

Запитання 8

Ряд в якому переважають хімічні знаки металів:

       

варіанти відповідей

Cu, Fe, F, P, Cl

O, Br, Ca, N, As

Mg, S, Zn, Na, C

H, I, K, Hg, Si

Запитання 9

Визначте, у якій із сполук , формули яких зазначено нижче, валентність Сульфуру найвища:

      

варіанти відповідей

H2S

SO3

СаS

SO2

Запитання 10

Який вираз є правильним:

      

варіанти відповідей

молекула повітря

молекула силіціуму

 йон солі

кухонна сіль (NaCl) складається з одного атома Натрію та одного  атома Хлору.

Запитання 11

Вкажіть правильні вирази:

      

варіанти відповідей

валентність може бути дробовим числом

валентність може бути цілим числом

валентність завжди має постійне значення

валентність може мати декілька значень для елемента

Запитання 12

Запис 3Сl2 – позначає:

варіанти відповідей

три атоми хлору

три молекули хлору

дві молекули хлору

три Йони хлору

Запитання 13

Позначте порядковий номер елемента Х, що утворює речовину ХО з відносною молекулярною масою 30:

      

варіанти відповідей

6

 7

14

15

Запитання 14

Встановіть відносну молекулярну масу сульфатної кислоти (H2SO4):

                   

варіанти відповідей

94

98

70

86

Запитання 15

Позначте коефіцієнт перед формулою кисню у рівнянні реакції горіння етилового спирту, схема якої

С2Н5ОН + О2 → СО22О:

  

варіанти відповідей

2

4

3

5

Запитання 16

Укажіть елементи, які входять до побічної підгрупи VII групи (б) періодичної системи:

     

варіанти відповідей

Br,  Mn, Te

Mn, Tс, Re

 Br,  Cl,  F

 F, At, Re

Запитання 17

З якими речовинами здатна реагувати вода:

варіанти відповідей

 K2O       

 FeO

 P2O5  

SiO2

Запитання 18

Обчисліть масову частку хлоридної кислоти в розчині, якщо у воді масою 57 г. розчинили сіль масою 3 г.:

варіанти відповідей

5,1%

5%

5,4%

5,2%

Запитання 19

Індекс у підкресленій формулі Ca(OH)2 + HCl → CaCl + H2O

варіанти відповідей

4

3

2

1

Запитання 20

Сума коефіцієнтів у схемі хімічної реакції:

         Al + HCl → AlCl3 + H2

варіанти відповідей

15

13

12

9

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест