18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Початок Української революції - 2 в

Додано: 21 жовтня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 26 разів
14 запитань
Запитання 1

Про яку подію йдеться в уривку із джерела:

«Центральне завдання з’їзду — завершити нашу організацію. Центральна Рада, створена в Києві з представників усіх київських верств і доповнена делегатами організацій поза київських, уже тепер, у своїм тимчасовому складі являється признаним усім свідомим українством центральним українським урядом. З’їзд має дати йому останню форму, вибрати його в постійним уже складі… одним словом, привести в систему і порядок всеукраїнську національну організацію»?

варіанти відповідей

А Всеукраїнський Національний конгрес

Б Перший Всеукраїнський з’їзд рад у Києві

В Перший Всеукраїнський з’їзд рад у Харкові

Г Всеукраїнський хліборобський конгрес           

Запитання 2

2. Представникам якої течії українського руху Наддніпрянщини під час Української революції належить ініціатива у створенні українських військових формувань?

варіанти відповідей

А федералістської  

Б самостійницької 

В монархічної 

Г автономістів

Запитання 3

Яку назву мав перший уряд автономної України, сформований після проголошення I Універсалу УЦР?

варіанти відповідей

А Народний Секретаріат 

Б Генеральний Секретаріат

В Центральна Рада

Г Рада Народних Міністрів

Запитання 4

Який Універсал УЦР проголошував таке:

«Іменем Української Народної Республіки, в федеративній Росії ми, Українська Центральна Рада, кличемо всіх до рішучої боротьби з усяким безладдям і руїнництвом та до дружнього великого будівництва нових державних форм, які дадуть великій і знеможеній Республіці Росії здоров’я, силу і нову будучність. Вироблення тих форм має бути проведене на Українських і Всеросійських Установчих Зборах»?

варіанти відповідей

А Перший

Б Другий

В Третій

Г Четвертий

Запитання 5

Кримська Народна Республіка була

варіанти відповідей

А результатом самовизначення кримськотатарського народу.

Б автономною одиницею Української Народної Республіки.

В результатом самовизначення російського народу півострова.

Г радянською республікою, створеною в Криму більшовиками.

Запитання 6

Установіть відповідність між Універсалами УЦР та наслідками їх оприлюднення.

1 Перший Універсал

А підписання Брестського мирного договору, вступ німецьких та австрійських військ на територію УНР

2 Другий Універсал

Б збройний виступ самостійників, поповнення складу УЦР представниками національних меншин

3 Третій Універсал

В створення Генерального Секретаріату, загострення відносин із Тимчасовим урядом

4 Четвертий Універсал

Г утворення УЦР, початок Української революції

Д поширення влади УЦР на всі дев’ять українських губерній (без Криму), початок соціально - економічних перетворень

варіанти відповідей

1 - В 2 - Б 3 - Д 4 - А

1 - Г 2 - Б 3 - Д 4 - А

1 - Д 2 - В 3 - А 4 - Б

1 - А 2 - Б 3 - Д 4 - Г

Запитання 7

Установіть послідовність подій.

А створення Генерального Секретаріату

Б проголошення Української Народної Республіки

В проведення Всеукраїнського національного конгресу

Г проведення Першого Всеукраїнського з’їзду рад у Києві

варіанти відповідей

Б А В Г

В А Б Г

В Б Г А

Б В А Г

Запитання 8

Укажіть портрет діяча, про якого йдеться в цитованому документі:  «Він залишався романтиком, навіть очолюючи перший український уряд — Генеральний секретаріат, він жив більше емоціями та образами, ніж реаліями повсякденного життя. Пафосом, його революційним ідеалізмом були просякнуті навіть акти державної ваги — Універсали Центральної Ради, до творення яких він мав безпосереднє відношення».

варіанти відповідей
Запитання 9

Установіть послідовність подій, описаних в уривках з історичних джерел.

А «У Петрограді зчинилися криваві події… Частина людності Петрограда за керівництва більшовиків повстала озброєно проти Тимчасового правительства і хоче накинути свою волю всій Російській республіці…»

Б «На час до вирішення справи… Установчими Зборами у справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає …уряд по пропозиціям Центральної Ради…»

В «Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення й водночас робити грубий замах на це право, накидаючи свої форми політичного ладу, як це робить Рада Народних Комісарів Великоросії щодо Народної Української Республіки…»

Г …визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно пов’язана.., ми рішуче «ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання…»

варіанти відповідей

Б Г А В

В Б А Г

А Б Г В

Г В А Б

Запитання 10

Проаналізуйте зображену картосхему. Картосхема дає змогу  

варіанти відповідей

1.Показати лінію просування німецьких і айстро-угорських військ на східному фронті на кінець 1917 р

2.Визначити адміністративно – територіальний устрій УНР на квітень 1918р. 

3. Визначити кордони Української Народної Республіки згідно з Третім Універсалом Центральної Ради.

4. Окреслити території, окуповані військами Антанти к листопаді 1918р.  

5. Вказати територію, що увійшла до складу Української Народної Республіки за умовою Брестського мирного договору.

6. Вказати території УНР після проголошення Акта Злуки УНР та ЗУНР в січні 1919р.

7. Вказані кордони повного розселення україніцв в Російській імперії на початку ХХст.


Запитання 11

Позначте, чим завершився Всеукраїнський з’їзд рад у Харкові.

варіанти відповідей

А проголошенням автономії України і створенням першого українського уряду —Генерального Секретаріату

Б засудженням державної централізації Російської держави і висуненням вимоги її федеративного переустрою

В проголошенням України Республікою Рад і створенням першого радянського уряду — Народного секретаріату

Г проголошенням курсу на національно-територіальну автономію у складі федеративної Росії і визнання УЦР представницьким законодавчим органом України

Запитання 12

До якого періоду Української революції належать цитовані документи?

«Після довгих… сумнівів Генеральний Секретаріат прийшов до тієї думки, щоб крайова влада стала фактичною, під нею повинна бути міцна підвалина, і такою підвалиною може бути тільки проголошення Української Народної Республіки…»

«Ми відчули, що нам, українській демократії, у спину хтось ніж готує… більшовики концентрують своє військо для розбиття УНР. …На ультиматум я дивлюсь як на потоптання наших прав…»


варіанти відповідей

А листопад — грудень 1917 р.

Б грудень 1917 — січень 1918 рр.

В січень — лютий 1918 р.

Г лютий — березень 1918 р

Запитання 13

Що із зазначеного нижче було складовою політики більшовиків в Україні наприкінці 1917 — у лютому 1918 рр.?

варіанти відповідей

Ліквідація приватної власності.

Введення на підприємствах відрядної оплати.

Проведення суцільної колективізації.

Створення сільськогосподарських комун.

Націоналізація промислових підприємств.

Проведення форсованої індустріалізації.

Запитання 14

Яка подія прискорила прийняття УЦР Четвертого Універсалу?

варіанти відповідей

А. завершення Першої світової війни і проголошення Західноукраїнської Народної Республіки

Б. висадка військ Антанти на Півдні України і наступ Білої армії на Сході України

В. наступ більшовицьких військ на Київ і прагнення підписати мирний договір із країнами Четверного союзу

Г. більшовицький переворот у Петрограді та повалення Тимчасового уряду Росії

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест