Початок Української революції

Додано: 23 вересня 2019
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 11 разів
10 запитань
Запитання 1

Українська революція розпочалась

варіанти відповідей

у січні 1905 р.

у серпні 1914 р.

у лютому 1917 р.

у березні 1917 р.

Запитання 2

З даного переліку осіб оберіть Голову УЦР

варіанти відповідей
Запитання 3

Після проголошення якого з Універсалів УЦР було створено український уряд - Генеральний секретаріат?

варіанти відповідей

Першого

Другого

Запитання 4

Що стало приводом до збройного виступу самостійників під час Української революції?

варіанти відповідей

оприлюднення І Універсалу

небажання українізованих частин російської армії йти на фронт

оприлюднення ІІ Універсалу

більшовицький переворот у Петрограді

Запитання 5

Згідно з яким Універсалом УЦР поповнювалась представниками національних меншин?

варіанти відповідей

Першого

Другого

Запитання 6

Хто з даних осіб очолив Генеральний секретаріат?

варіанти відповідей
Запитання 7

Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?

"Він залишався романтиком, навіть очолюючи перший український уряд - Генеральний секретаріат. Він жив більше емоціями та образами, ніж реаліями повсякденного життя. Риторикою, пафосом, його революційним ідеалізмом були просякнуті навіть акти державної ваги - Універсали Центральної ради, до творення яких він мав безпосереднє відношення".

варіанти відповідей

М.Грушевський

В.Винниченко

Д.Дорошенко

С.Петлюра

Запитання 8

На карті позначена територія

варіанти відповідей

Української Народної Республіки згідно з І Універсалом

Української Держави гетьмана П.Скоропадського

контрольована Директорією УНР після антигетьманського повстання

на яку поширювалася влада Генерального секретаріату згідно з Тимчасовими інструкціями Тимчасового уряду Росії

Запитання 9

Укажіть положення, що розкривають основний зміст Другого Універсалу Української Центральної ради

варіанти відповідей

проголошення автономії України в складі федеративної Росії

націоналізація землі і ліквідація поміщицького землеволодіння

поповнення Центральної ради представниками національних меншин

поширення влади Центральної ради на Київщину, Поділля, Волинь і частину Чернігівщини

командирування представників Центральної ради до військового міністерства, Генерального штабу та Ставки Верховного головнокомандування

УЦР визнано вищим органом влади в Україні

Україна відмовляється від самочинного проголошення автономії до Всеросійських Установчих зборів

Запитання 10

Які питання розглянув Український національний конгрес у 1917 р.?

1. обрання нового складу Центральної ради з метою перетворення її на загальноукраїнську організацію

2. утворення Генерального військового комітету, який очолив Симон Петлюра

3. обговорення різноманітних аспектів національно-територіальної автономії України

4. потреба українізації царської армії та формування 1-го українського полку ім.Б.Хмельницького

5. створення першого національного уряду - Генерального секретаріату

варіанти відповідей

1, 3

1. 5

2. 4

2, 5

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест