Західноукраїнські землі в 1921–1939 рр.

Додано: 27 вересня 2019
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 170 разів
12 запитань
Запитання 1

 Яка ідеологія домінувала в програмі ОУН?

варіанти відповідей

«Український монархізм»;

«інтегральний націоналізм»;

 «традиційний консерватизм»;

«національний лібералізм».

Запитання 2

Історик Я. Грицак у праці «Нариси історії України» зазначив:

«...Політика стосовно національних меншин стала пробним каменем для

демократичного устрою тих держав, які виникли в Центральній та Східній Європі після Першої світової війни».

Яка країна, на думку автора та більшості істориків, у період 1920- 1930-х рр. стала «єдиною, яка більш-менш задовільно склала цей іспит на демократію.» щодо українців?

варіанти відповідей

Польща;

Румунія;

 Угорщина;

Чехословаччина.

Запитання 3

Політика якої країни щодо українських земель описана в уривку з історичного джерела: «Уряд запланував високі темпи «осадження» колоністів на Східних кресах: у 1921 році — 8 тис. осіб, у 1922 році — 20 тис. осіб...»?

варіанти відповідей

Польщі;

Угорщини;

Чехословаччини;

Румунії.

Запитання 4

Коли відбулися події, описані в нижченаведеному уривку з історичного джерела?

«У селі Копилів Сокальського повіту Львівського воєводства знищено приміщення читальні, подерто бібліотечні книжки і портрети Шевченка і Франка. Після знищення читальні установлено людей перед читальнею і змушено їх кричати: “Хай живе Пілсудський!”»

варіанти відповідей

1918 р.;

1923 р.;

1930 р.;

1939 р.

Запитання 5

Осадництво — це.:

варіанти відповідей

політико-ідеологічний контроль за українськими партіями, здійснюваний чехословацькими партіями в 1920-1930-х рр.;

адміністративна уніфікація українських земель, здійснювана урядом румунії в 1920 — першій половині 1930-х рр.;

процес згортання української освіти, здійснений урядом Угорщини наприкінці 1930-х рр.;

політика планомірного заселення українських земель військовими та цивільними колоністами, здійснювана урядом Польщі в 1920-х рр. 

Запитання 6

Яка подія призвела до появи цитованого документа?

«1. Карпатська Україна є незалежна Держава. 2. Назва Держави є Карпатська Україна. 3. Карпатська Україна є республіка на чолі з президентом, вибраним Сеймом Карпатської України. 4. Державною мовою Карпатської України є українська мова. 5. Барвами державного прапора Карпатської України є синя і жовта...»

варіанти відповідей

Розчленування та ліквідація Чехословаччини;

початок Другої світової війни;

напад Німеччини на Радянський Союз;

«визвольний похід» Червоної армії в Західну Україну.

Запитання 7

Яка політична партія / організація, що діяла на Західній Україні в 1930-х рр., використовувала терористичні методи боротьби?

варіанти відповідей

УНДО;

УСРП;

ОУН;

Українська національна партія (УНП).

Запитання 8

Президентом Карпатської України було обрано.:

варіанти відповідей

К. Левицького;

А. Волошина;

Є. Петрушевича;

М. Грушевського.

Запитання 9

У Паризькому протоколі (1920 р.) задекларовано, що «Англія, Франція, Італія... вважають цілком виправданим приєднання Бессарабії до...»:

варіанти відповідей

УСРР;

Української Народної Республіки;

Румунії;

Польщі.

Запитання 10

У якому уривку з історичного джерела відображено один із заходів, спрямованих на асиміляцію українців у 1920-1930-х рр.?

варіанти відповідей

«Міністерство освіти категорично відхилило прохання відкрити школи з викладанням українською мовою, наголосивши, що громадяни зобов’язані давати своїм дітям освіту тільки в. школах з румунською мовою викладання».

«На Волині та Поліссі осаджено понад 8 тисяч родин військових. Дано їм, за урядовим розпорядженням, землі від 20 до 80 га, деревину на будівництво, грошей чимало».

«Країна русинів на південь від Карпат буде мати окремий сойм. Цей сойм буде виконувати владу в усіх мовних, шкільних, релігійних питаннях краю».

«Відновлюються культурні товариства, театральні трупи, студентські гуртки та органи преси. За таких обставин можна було думати про відродження українського життя в обмеженому вигляді».

Запитання 11

У якій країні Східної Європи в 1920-1930-ті рр. були розташовані українські вищі навчальні заклади?

варіанти відповідей

Польщі;

Румунії;

Німеччині;

Чехословаччині.

Запитання 12

Війська якої країни окупували територію Карпатської України в березні 1939 р.?

варіанти відповідей

Німеччини;

Угорщини;

Чехословаччини;

Радянського Союзу.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест