Початок Української революції. Варінт І

Додано: 17 листопада 2019
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 206 разів
12 запитань
Запитання 1

Проголошення Українською Центральною Радою Першого Універсалу спричинено 

варіанти відповідей

збройним виступом самостійників у Києві.

відмовою Тимчасового уряду визнати право України на автономію

формуванням Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів

відправленням українізованих військових частин на фронт

Запитання 2

Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада 

варіанти відповідей

припинила українізацію військових частин російської армії

включила до складу Генерального секретаріату представників Тимчасового уряду

призупинила конфіскацію та передання поміщицьких земель селянам

відмовилася від самочинного проголошення автономії до скликання Всеросійських установчих зборів

Запитання 3

Хто зображений на світлині

варіанти відповідей

президент ЗУНР Є.Петрушевич  

голова УЦР М. Грушевський

лідер УСДРП С.Петлюра

голова Генерального Секретаріату В.Винниченко

Запитання 4

Оберіть прізвища членів першого складу Генерального секретаріату

варіанти відповідей

С.Петлюра, М.Міхновський, П.Христюк   

М.Грушевський, В.Винниченко, С.Петлюра

В.Голубович, Б.Мартос, В.Затонський 

В.Винниченко, Б.Мартос, Х.Барановський

Запитання 5

Збройний виступ самостійників у Києві спричинено 

варіанти відповідей

проголошенням радянської влади в Україні

оприлюдненням Українською Центральною Радою Другого Універсалy

висуванням Раднаркомом ультиматуму Українській Центральній Раді

наданням Тимчасовим урядом Тимчасової інструкції для Генерального секретаріату.

Запитання 6

Вкажіть місто, в якому вперше було проголошено встановлення радянської влади

варіанти відповідей

Донецьк

Одеса

Харків

Київ

Запитання 7

Які політичні сили наприкінці жовтня — на початку листопада 1917 р. вели збройну боротьбу за владу в Києві

варіанти відповідей

Українська Центральна Рада, підтримана українізованими військовими частинами

прихильники Тимчасового уряду Росії, згуртовані навколо Штабу Київського воєнного округу

 більшовики, що спиралися на Ради робітничих і солдатських депутатів

анархістські збройні загони Н. Махна

сердюцька дивізія генерала П. Скоропадського

 підрозділи головного отамана Армії УНР

Запитання 8

Як називався виконавчий орган, створений Українською Центральною Радою (УЦР) у 1917 р.?

варіанти відповідей

 Директорія

 Генеральний Секретаріат

Національний конгрес  

Трудовий конгрес

Запитання 9

І Всеукраїнський з’їзд рад у Харкові був скликаний із метою:

варіанти відповідей

визнання умов Брест-Литовського мирного договору

схвалення першої радянської конституції

проголошення радянської влади в Україні

створення Донецько-Криворізької Радянської Республіки

Запитання 10

Еволюція поглядів керівників Української Центральної Ради відбувалась у напрямку від:

варіанти відповідей

самоврядної колонії до автономії у складі федеративної Росії

провінції Австро-Угорщини до автономії у складі демократичної Росії

автономії у складі федеративної Росії до незалежної демократичної республіки

«коронного краю» до протекторату держав Четверного союзу

Запитання 11

Хто був першим головою Генерального Секретаріату Української Центральної Ради?

варіанти відповідей

 С. Петлюра

М. Грушевський

В. Винниченко

М. Міхновський

Запитання 12

Яка подія прискорила прийняття УЦР Четвертого Універсалу?

варіанти відповідей

завершення Першої світової війни і проголошення Західноукраїнської Народної Республіки

наступ більшовицьких військ на Київ і прагнення підписати мирний договір із країнами Четверного союзу

більшовицький переворот у Петрограді та повалення Тимчасового уряду Росії

висадка військ Антанти на Півдні України і наступ Білої армії на Сході України

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест