Початок Української революції. Варіант ІІ

Додано: 17 листопада 2019
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 235 разів
12 запитань
Запитання 1

У І Універсалі Української Центральної Ради було задекларовано 

варіанти відповідей

створення Генерального Секретаріату

 проголошення автономії України

засудження Корніловського заколоту

проголошення самостійності УНР

Запитання 2

ІІІ Універсал Української Центральної Ради було проголошено

варіанти відповідей

10 червня 1917 року

22 січня 1918 року

7 листопада 1917 року

3 липня 1917 року

Запитання 3

Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?

«Він залишався романтиком, навіть очолюючи перший український уряд – Генеральний секретаріат, він жив більше емоціями та образами, ніж реаліями повсякденного життя. Риторикою, пафосом, його революційним ідеалізмом були просякнуті навіть акти державної ваги – Універсали Центральної Ради, до творення яких він мав безпосереднє відношення».

варіанти відповідей

М. Грушевського

В. Винниченка

С. Петлюру

Д. Дорошенка

Запитання 4

Вкажіть, коли відбувся бій під Крутами

варіанти відповідей

25 жовтня 1917 р. 

26 січня 1918 р. 

4-5 липня 1917 р. 

16 січня 1918 р.

Запитання 5

Як називався орган, що мав визначити статус України у складі Росії, вибори до якого обіцяв провести Тимчасовий уряд Росії?

варіанти відповідей

Державна Дума

з’їзд Рад

Державна нарада 

Установчі збори

Запитання 6

Коли було створено УЦР?

варіанти відповідей

лютому 1917 р.

травні 1917 р.

березні 1917 р. 

квітні 1917 р.

Запитання 7

Визначте основні положення ІІ Універсалу:

варіанти відповідей

делегування до Центральної Ради представників національних меншин

встановлення 8-годинного робочого дня

визнання Тимчасовим урядом Генерального секретаріату

 

 відкладення проголошення автономії України до Установчих зборів

Запитання 8

Хто був першим командуючим українізованого корпусу російської армії?

варіанти відповідей

 П. Скоропадський

М. Грушевський

Є. Коновалець

С. Петлюра 

Запитання 9

Що надавало Українській Центральній Раді (УЦР) законних підстав виступати в ролі загальноукраїнського представницького органу?

варіанти відповідей

законодавче закріплення домовленостей із Тимчасовим урядом Росії

визнання країнами Антанти УЦР як єдиного представника українського народу

наявність численних регулярних збройних сил, що підпорядковувалися Генеральному Секретаріату

представництво в Раді національних меншин і всіх соціальних прошарків населення українських земель

Запитання 10

Проголошення Українською Центральною Радою Першого Універсалу було спричинено

варіанти відповідей

збройним виступом самостійників у Києві

відправленням українізованих військових частин на фронт

 формуванням Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів

відмовою Тимчасового уряду визнати право України на автономію

Запитання 11

Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада:

варіанти відповідей

 включила до складу Генерального Секретаріату представників Тимчасового уряду

припинила українізацію військових частин російської армії

призупинила конфіскацію та передачу поміщицьких земель селянам

відмовилася від самочинного проголошення автономії до скликання Всеросійських установчих зборів

Запитання 12

Яке гасло українського національно-визвольного руху відповідає змісту Четвертого Універсалу Української Центральної Ради?

варіанти відповідей

 «Вся влада Радам!» 

 «Україна для українців!» 

 «Автономія України у складі демократичної Росії!»

«Хай живе самостійна Україна!»

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест