Подібні трикутники. Ознаки подібності трикутників

Додано: 3 грудня 2023
Предмет: Геометрія, 8 клас
24 запитання
Запитання 1

Чи подібні трикутники зи сторонами 5, 8, 4 і 16, 8. 11

варіанти відповідей

Так

Ні

Неможливо визначити

Завжди

Запитання 2

У подібних трикутників кути ?

варіанти відповідей

Пропорційні

 Тупі

 Рівні

Прямі

Запитання 3

У одного з трикутників кути дорівнюють 20° 60° 100°, чому рівні кути у подібному йому трикутнику ?

варіанти відповідей

100°20°60°

  20°6°10°

   20°60°100°

  60°30°100°

Запитання 4

Два трикутники подібні, якщо:

варіанти відповідей


два кути одного трикутника дорівнюють двом кутам другого трикутника

  відповідні кути рівні та сторони одного трикутника рівні сторонам другого

  дві сторони і кут між ними одного трикутника дорівнюють двом сторонам і куту другого трикутника 

 відповідні кути рівні та сторони одного трикутника пропорційні відповідним сторонам другого трикутника

Запитання 5

Укажіть рисунок, на якому зображено подібні трикутники.

варіанти відповідей
Запитання 6

Дано Δ ABC ∼ Δ DFK. ∠В= 45°, ∠К= 60°. Знайдіть ∠D

варіанти відповідей

45°

60°

75°

Запитання 7

Дано ΔABC∼Δ DFK. Чим потрібно заповнити пропуск AC/... = BC/FK ?

( / означає риску дробу)

варіанти відповідей

AB

DF

DK

Запитання 8

На рисунку A1C1∥AC. Виберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

A1C1/AC=BA1/АВ

BA1/AB=CB/BC1

BC/BC1=AC/A1C1

AC/A1C1=BA1/AB

Запитання 9

∆ АВС ∼ ∆ DFK з коефіцієнтом подібності k =3. Кути ∆ АВС дорівнюють: ∠ А =54°, ∠ В = 65°, ∠ С =61°. То відповідні кути ∆ DFK дорівнюють....

варіанти відповідей

∠ D =54°, ∠ F = 65°, ∠ K =61°

∠ F =54°, ∠ D = 65°, ∠ K =61°

∠ K =54°, ∠ F = 65°, ∠ D =61°

∠ D =54°, ∠ K= 65°, ∠ F =61°

Запитання 10

 Коефіцієнтом подібності трикутників ABС і DEF називається.....

варіанти відповідей

Число k, яке дорівнює відношенню сторін трикутників, називається коефіцієнтом подібності трикутників.

Число k, яке дорівнює добутку відповідних сторін трикутників, називається коефіцієнтом подібності трикутників.

Число k, яке дорівнює відношенню відповідних сторін трикутників, називається коефіцієнтом подібності трикутників.

Число k, яке дорівнює сумі довжин відповідних сторін трикутників, називається коефіцієнтом подібності трикутників.

Запитання 11

Співвідношення периметрів двох подібних трикутників дорівнює.....

варіанти відповідей

подвоєному коефіцієнту подібності трикутників:

коефіцієнту подібності трикутників в квадраті:

відношенню коефіцієнтів подібності трикутників:

коефіцієнту подібності трикутників:

Запитання 12

Виконайте завдання за готовим рисунком

варіанти відповідей

4 см

неможливо визначити

10 см

8 см

5 см

Запитання 13

У подібних трикутників кути

варіанти відповідей

рівні

пропорційні

прямі

гострі

Запитання 14

Коефіцієнт подібності показує

варіанти відповідей

на скільки менші чи більші сторони

на скільки менші чи більші кути

у скільки менші чи більші сторони 

у скільки менші чи більші кути

Запитання 15

Дано ABC і DEF якщо ∠B = ∠E і ∠C = ∠F, тоді ⊿ABC ∼ ⊿DEF. Яка це ознака подібності трикутників?

варіанти відповідей

1

2

3

неможливо визначити

Запитання 16

Якщо три сторони одного трикутника пропорційні трьом сторонам іншого, то такі трикутники подібні.Яка це ознака подібності трикутників?

варіанти відповідей

1

2

3

неможливо визначити

Запитання 17

Сторони одного трикуника 6см,3см,4см. Знайти сторони подібного йому трикутника, якщо κ=2

варіанти відповідей

3см,1см, 2см

12см,6см,8см

3см, 6см,8см

5см, 6см,7см

Запитання 18

У одного з трикутників кути становлять відновідно 20⁰,60⁰, 100⁰. Знайти кути йому подібному трикутнику, якщо κ=2

варіанти відповідей

10⁰,30⁰, 50⁰

2⁰,6⁰, 10⁰

40⁰,90⁰, 50⁰

20⁰,60⁰, 100⁰

Запитання 19

Які кути ще рівні на малюнку?

варіанти відповідей

неможливо визначити

K i M

К і О

К і L

Запитання 20

Обрати правильну відповідь

варіанти відповідей

∆KLM ∼∆OPM 

∆LMK ∼∆OMP

∆KML ∼∆OPM

∆MKL ∼∆MPO

Запитання 21

Які з фігур завжди подібні?

варіанти відповідей

квадрат і прямокутник

квадрат і ромб

квадрат і квадрат

квадрат і трапеція

Запитання 22

Чи подібні рівнобедрені трикутники в яких рівні кути при вершині?

варіанти відповідей

так

ні

незнаю

неможливо визначити

Запитання 23

Трикутники зображені на рисунку

варіанти відповідей

подібні за 1 ознакою

подібні за 2 ознакою

подібні за 3 ознакою

не подібні

Запитання 24

Якщо AB∖DE = AC∖DF і ∠A = ∠D, тоді ⊿ABC ∼ ⊿DEF. Яка це ознака подібності трикутників?

варіанти відповідей

1

2

3

неможливо визначити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест