Подібні трикутники. Ознаки подібності трикутників

Додано: 23 січня
Предмет: Геометрія, 8 клас
11 запитань
Запитання 1

Відомо, що ∆АВС ∽ ∆А1В1С1. Виберіть правильне твердження. 

варіанти відповідей
Запитання 2

Виберіть умову, з якої гарантовано випливає подібність даних трикутників. 

варіанти відповідей

Периметр одного трикутника дорівнює периметру другого трикутника

Два кути одного трикутника пропорційні двом кутам другого.

Три сторони одного трикутника пропорційні трьом сторонам другого

Сторона й кут одного трикутника дорівнюють стороні й куту другого

Запитання 3

У трикутниках АВС і МKТ відомо, що ∠А = ∠М, кожна зі сторін АВ і АС становить 0,8 сторін МK і МТ відповідно. Знайдіть сторони ВС і KТ, якщо їхня сума дорівнює 54 см.

варіанти відповідей

18 см, 36 см

20 см, 34 см

22 см, 32 см

24 см, 30 см

Запитання 4

У трикутниках АВС і DEF відомо, що BC : DF = AC : EF = 1,5, ∠C = ∠F. Знайдіть сторони DE та AB, якщо їхня різниця дорівнює 3 см.

варіанти відповідей

2 см, 3 см

6 см, 9 см

10 см, 15 см

12 см, 15 см

Запитання 5

За даними рисунка знайдіть периметр трикутника ABC

варіанти відповідей

25 см

21 см

16 см

12 см

Запитання 6

У рівнобедреному трикутнику АВС (АВ = ВС) точка М перетину медіан віддалена від основи на 4 см. Знайдіть відстань від точки М до вершини В.

варіанти відповідей

4 см

6 см

8 см

12 см

Запитання 7

Трикутники ABC і DEF подібні, AC=4 см, BC=8 см, DF=12 см, DE=18 см. Установіть відповідність між величинами (1-4) і їх значеннями (А-Д).

варіанти відповідей

1-А

2-Г

3-В

4-Д

1-Б

2-В

3-Д

4-Г

1-В

2-Б

3-А

4-Д

1-Г

2-Д

3-Б

4-А

Запитання 8

Бісектриса трикутника ділить сторону на відрізки, різниця довжин яких 3 см. Знайдіть периметр трикутника, якщо дві інші сторони 4 см і 10 см

варіанти відповідей

17 см

21 см

20 см

23 см

Запитання 9

Сторони МК і DE, KT і EF – відповідні сторони подібних трикутників MKT та DEF, MK = 18 см, KT = 16 см, MT = 28 см, MK : DE = 4 : 5. Знайдіть найбільшу сторону трикутника DEF.


варіанти відповідей

35 см

40 см

45 см

50 см

Запитання 10

На рисунку зображено прямокутний трикутник АВС (∠B = 90°) і вписаний у нього квадрат BMKN. Знайдіть відрізок CN, якщо BM = 6 см, AB = 10 см.варіанти відповідей

6 см

9 см

15 см

20 см

Запитання 11

Продовження бічних сторін АВ і DC трапеції АВСD перетинаються в точці Е. Знайдіть відрізок СЕ, якщо DE = 40 см, BC : AD = 4 : 5.


варіанти відповідей

32 см


40 см

25 см

36 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест