Контрольна робота Подібність трикутникіів

Додано: 12 січня 2021
Предмет: Геометрія, 8 клас
Тест виконано: 74 рази
20 запитань
Запитання 1

1. Дано ΔАВС ∾ ΔDFK. Чим заповнити пропуск?

 ∠… = ∠K? 

варіанти відповідей

 C

 B


 A


Запитання 2

Дано ΔАВС ∾ ΔDFK. Чим заповнити пропуск                            ?

варіанти відповідей

AB


DK


 DF

Запитання 3

Дано ΔАВС ∾ ΔDFK. Чим заповнити пропуск

 ∠В = ∠…? 

варіанти відповідей

D

F

 K

Запитання 4

Дано ΔАВС ∾ ΔDFK. Чим заповнити пропуск?

варіанти відповідей

DK

AB

 AC

Запитання 5

Дано ΔАВС ∾ ΔDFK. AB = 15 см, DF = 5 см, FK = 7 см. Знайти BC. 

варіанти відповідей

21 см


14 см

8 см

10 см

Запитання 6

Дано ΔАВС ∾ ΔDFK. ∠В = 45°, ∠K = 60°. Знайти ∠D. 

варіанти відповідей

85°

75°

45°

60°

Запитання 7

Дано ΔАВС ∾ ΔDFK. ∠В =∠C= 60°, DK = 14 см. Знайти периметр ΔDFK

варіанти відповідей

52см


60 см

14см


42 см

Запитання 8

Сторони трикутника відносяться як 3:4:6. Знайти невідомі сторони подібного йому трикутника, сума найбільшої та найменшої сторін якого дорівнює 27 см.

варіанти відповідей

9 см, 12 см, 18 см

10 см, 12 см, 20 см

9 см, 15 см, 18 см

9 см, 12 см, 20 см

Запитання 9

Два трикутника подібні, якщо...

варіанти відповідей

сторони трикутників пропорційні

сторони трикутників рівні

периметри трикутників рівні

площі трикутників рівні

Запитання 10

Якщо два кути одного трикутника відповідно рівні двом кутам другого трикутника, то трикутники...

варіанти відповідей

рівні

подібні

прямокутні

суміжні

Запитання 11

 Пряма, паралельна стороні AC ΔABC, перетинає сторони AB BC в точках D і E відповідно. Знайти відрізок DE, якщо AC = 20 см, AB = 34 см, BD =17 см.

варіанти відповідей

10 см

12 см

40

20

Запитання 12

 Два кути одного трикутника — 63° и 32°, а другого 32° и 86°. Ці трикутники...

варіанти відповідей

різні

подібні

відповідні

пропорційні

Запитання 13

В трикутниках ABC і A1 B1 C1 : ∠ B = ∠B 1 , ∠C = ∠C 1,

AC = 5 см, A1C1 =10 см, B 1C1 = 8 см. Знайти сторону BC.

варіанти відповідей

8 см

4 см

16 см

2 см

Запитання 14

Які трикутники називаються подібними?

варіанти відповідей

Ті, що мають дві відповідно рівні сторони

Якщо сторони одного трикутника пропорційні сторонам другого трикутника і відповідні кути рівні

Ті, що мають спільну сторону

Запитання 15

На рис.ΔАВС∾ΔА1В1С1. Укажіть сторону, пропорційну до сторони АВ

варіанти відповідей

ВС

А1В1

А1С1

С1В1

Запитання 16

Яким знаком позначається подібність?

варіанти відповідей

Δ

Запитання 17

Коефіцієнт подібності - це...

варіанти відповідей

відношення відповідних сторін

відношення відповідних кутів

сторони трикутника

будь-яке число

Запитання 18

Яке з формулювань є ознакою подібності трикутників?

варіанти відповідей

Якщо два кути одного трикутника відповідно пропорційні двом кутам другого трикутника.

Якщо три кута одного трикутника відповідно дорівнюють трьом кутам другого трикутника.

Якщо дві сторони одного трикутника відповідно пропорційні двом сторонам другого трикутника

Якщо три сторони одного трикутника відповідно пропорційні трьом сторонам другого трикутника

Запитання 19

Чи подібні трикутники?

варіанти відповідей

Так

Ні

Неможливо визначити

Запитання 20

Визначте коефіцієнт подібності

варіанти відповідей

3

1

2

4

Неможливо визначити (недостатньо даних)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест