25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

Подвоєння

Додано: 11 жовтня 2020
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 9 разів
10 запитань
Запитання 1

Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка


варіанти відповідей

сумлін…ий, священ…ий, від…зеркалений, військ…омат

причин…ий, солов’їн…ий, буквен…ий, дан…ий


від…ячити, нагороджен…ий, солом’ян…ий, солов’їн…ий

священ…ик, без…астережний, підметен…ий, страйк…ком

Запитання 2

Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка


варіанти відповідей

напів…ідчинений, письмен…ий, бездон…ий, воз…’єднання


  недото́ркан…ий, нездо́лан…ий, в…ібрати, зацікавлен…ий

  незлі́чен…ий, невпі́знан…ий, напоєн…ий, без…аперечний

без…оряний, над…зьобок, олов’ян…ий, під…ашок

Запитання 3

Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка


варіанти відповідей

міськ…ом, вимушен…ий, зрошен…ий, обез…броїти

спів…ідношення, старнан…ість, невпин…о, під…обрюватися

благословен…ий, захоплен…ий, надбан…ий, жадан…ий

пташин…ий, безсон…ий, сумлін…ість, від…звеніло

Запитання 4

Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка


варіанти відповідей

самовід…ан…о, пещен…ий, прихован…ий, нездо́лан…й

під…анство, спин…ий, без…лімітний, годин…ик

бов...аніти, зроблен…ий, довгождан…ий, нескі́нчен…ий

роз..ява, кін…ота, від…алік, письмен…ик, нездола́н…ий

Запитання 5

Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка


варіанти відповідей

вихован…ість, буден…ий, вітрян…ий, незвідан…ий

удаван…ий, спів…ітчизник, пісен…ий, намальован…ий

щоден…ий, пісен…ий, роз…утий, в…ічливий

в…ажати, дозволен…ий, швидкоплин…ість, глибин…ий

Запитання 6

Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка


варіанти відповідей

Він…иця, туман…ий, баштан...ий, зді́йснен…ий

зроблен…ий, написан…ий, священ…ик, печен…ий

гуман…ий, силен…ий, ран…ій, страйк…ом

поранен…ий, с…авці, благословен…ий, вогнен…ий

 старан…ий, варен…ий, числен…ий, бов…ан

Запитання 7

Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка


варіанти відповідей

шален…ий, жадан…ий, хрещен…ий, свячен…ний

військ…омат, воз…’єднаний, священ…ик, довгождан…ий

неска́зан…ий, бажан…ий, нездола́н…ий, нескінче́н…ий

священ..ний, страшен…ий, неоціне́н…ий

Запитання 8

Подвоєння літер НЕ відбувається в усіх словах рядка


варіанти відповідей

в…ічливий, розмальован…ий, дан…ий, зміїн…ий


  зігран…ий, сумлін…ий, безсумнівн…ий, цін…ий

  від…зеркалення, завершен…ий, мурашин…ий, змушен…ий

  неподо́лан…ий, проведен…ий, невпевнен…ий

Запитання 9

Подвоєні літери слід писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

орлин…ий, без…вучний, нав…ипередки

спів…ітчизник, пів…іку, старан…ий

остан…ій, непомічен…ий, навман…я

сміт...єпереробий, від...іл, дан…ий

Запитання 10

Оберіть слова, в яких відбувається подвоєння, і які не пояснюються правилами

варіанти відповідей

старшенний

Ганна

овва

несказанний

ссати

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест