1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Спрощення у групах приголосних. Подовження приголосних.

Додано: 12 жовтня 2020
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 47 разів
12 запитань
Запитання 1

Спрощення у групах приголосних на місці пропуску позначається на письмі в усіх словах рядка 

варіанти відповідей

блис..нути, улес..ливий, очис..ний, реміс..ник


проїз..ний, хрус..нути, балас..ний, віс..ник

доблес..ний, якіс..ний, хрес..ний, випус..ний

корис..ний, заздріс..но, хворос..няк, тріс..нути

Запитання 2

Правильно написано всі слова в рядку

варіанти відповідей

рідкісний, ненависний, захистний

форпостний, пісний, кількісний

шістсот, кістлявий, студенський

тріснути, тиждневик, контрастний

Запитання 3

Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка

варіанти відповідей

балас..ний, піз..ній, міжоблас..ний

сер..це, щотиж..невик, шіс..надцять

гіган..ський, щас..ливий, заздріс..но

чес..но, корис..ливий, шелес..нути

Запитання 4

У всіх словах якого рядка НЕ відбувається спрощення на письмі?

варіанти відповідей

плюс..нути, контрас..ний, безчес..ність, артис..ці

шіс..надцять, хворос..няк, балас..ний, студен..ці

кріпос..ний, с..кляний, свис..нути, невіс..ці

капос..ний, гіган..ський, безвиїз..ний, зап’яс..ний

Запитання 5

У якому рядку допущено орфографічну помилку в написанні слова?

варіанти відповідей

корисливий, провісник, жалісний, персня

доблесний, ад’ютантський, совісний, брязнути

цілісний, кістлявий, затиснути, вискнути

роз’їздний, власний, пискнути, почесний

Запитання 6

У якому рядку всі слова написано правильно?

варіанти відповідей

захисний, звісно, багатство, перепускний

проїздний, пристрастний, срібний, росла

 гусне, участник, пізній, гончар

вискнути, мастний, первісний, пестливий

Запитання 7

У всіх словах якого рядка відбувається подовження приголосних?

варіанти відповідей

бистрінню, осінній, вволю, вугілля

бідонний, повіддя, овва, попідтинню

узбережжя, проміння, розіллятий, ломаччя

оббити, ніччю, поташшю, сіллю

Запитання 8

У всіх словах якого рядка відбувається подовження приголосних у формі орудного відмінка

однини

варіанти відповідей

сталь, ожеледь, покуть, честь

 сіль, тінь, безліч, заводь

брость, жовч, заполоч, розповідь

капость, поташ, любов, радість

Запитання 9

Виберіть правильну форму родового відмінка множини іменника співволодіння

варіанти відповідей

співволодіннів

співволодінь

співолодіннів

співолодінь

співволодіннь

Запитання 10

У якому рядку допущено орфографічну помилку в написанні слова?

варіанти відповідей

суцвіття, благословенний, нововведення, буквений

білопінний, вінничанин, статей, життєпис

нетлінний, вічливий, бовваніти, військкор

гілляччя, вівсяний, бездонний, обітований

Запитання 11

У якому рядку всі слова написані правильно:

варіанти відповідей

Піддашшя, ллю, тінню

Сіллю, маззю, ніччу

Зрання, попідтинню, обличча

Роздоріжжя, навмання, реченя

Запитання 12

У якому рядку всі слова на правило подовження м'яких приголосних написані правильно? 

варіанти відповідей

Створення, уявлення сторіччя

Створеня, уявлення, сторіччя

Створеня, уявлення, сторіча

Створеня, уявлення, сторічя

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест