Подвоєння літер

Додано: 7 квітня 2020
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 55 разів
12 запитань
Запитання 1

Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка:

варіанти відповідей

гости(н/нн)ість, 6о(в/вв)аніти, (л/лл)яний

числе(н/нн)ий, шале(н/нн)ий, незмі(н/нн)ий

попідти(н/нн)ю, скля(н/нн)ий, о(б/бб)ризкати

Запитання 2

Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка:

варіанти відповідей

бездорі(ж/жж)я, місь(к/кк)ом, спросо(н/нн)я


пла(т/тт)я, благослове(н/нн)ий, освяче(н/нн)ий

студе(н/нн)ий, не(в/вв)ічливий, пісе(н/нн)ий

Запитання 3

Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка:

варіанти відповідей

І(л/лл)я, напруже(н/нн)ість, Запорі(ж/жж)я

коха(н/нн)я, пере(л/лл)ють, во(з/зз)’єднання

бездога(н/нн)ий, любо(в/вв)’ю, передгро(з/зз)я

Запитання 4

Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка:

варіанти відповідей

рі(ч/чч)ю, чес(т/тт)ю, моло(д/дд)ю, сі(л/лл )ю

мі(л/лл )ю, розпові(д/дд)ю, ні(ч/чч)ю, мі(ц/цц)ю

ві(с/сс)ю, розкі(ш/шш)ю, кро(в/вв )’ю, осі(н/нн)ю

Запитання 5

Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка:

варіанти відповідей

одухотворе(н/нн)ий, окая(н/нн)ий, возні(с/сс)я

навіже(н/нн)ий, беззвуч(н/нн)ість, свяще(н/нн)ий

стара(н/нн)ий, сувере(н/нн)ий, о(б/бб)ігти

Запитання 6

Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка:

варіанти відповідей

війсь(к/кк)омат, адресова(н/нн)ий, пі(в/вв)ікна

моното(н/нн )ий, су(д/дд)івський. ви(с/сс)ати

зако(н/нн)ість, замрія(н/нн)о, ві(д/дд)аль

Запитання 7

Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка:

варіанти відповідей

Прип’я(т/тт)ю, Ро(с/сс)ю, Воли(н/нн)ю

пере(л/лл)ю, приви(д/дд)я, бджоли(н/ни)ий

широче(н/нн)ий, зі(л/лл)я, тополи(н/нн)ий

Запитання 8

Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка :

варіанти відповідей

каніфо( л/л л)ю, ри(с/сс)ю, кмітливіс(т/тт )ю

божестве(н/нн)ий, проні(с/сс)я, ві(д/дд)алік

камі(н/нн)я, підгрун(т/тт)я, підні(ж/жж)я

Запитання 9

Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка :

варіанти відповідей

спі(в/вв)ітчизник, пі( в/вв)іку,греча(н/нн)ий

орли(н/нн)ий, бе(з/зз)вучний, на(в/вв)ипередки

гі(л/лл)я(ч/чч)я, ві(д/дд)зьобати, бездо(н/нн)ий

Запитання 10

Подвоєні літери слід писати в усіх слова, ОКРІМ:

варіанти відповідей

об...ити

забезпечен ...ий

від...ати

Запитання 11

Літеру н не подвоюємо в усіх слова, окрім:

варіанти відповідей

блажен...ий

орлин...ий

довгождан...ий

Запитання 12

Літеру н подвоюємо в усіх словах, ОКРІМ:

варіанти відповідей

забезпечен...ий

 огнен...ий

мерзен...ий

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест