Подвоєння та подовження приголосних

Додано: 22 січня
Предмет: Українська мова
Тест виконано: 143 рази
15 запитань
Запитання 1

Позначте речення, де не відбувається подвоєння приголосних:

варіанти відповідей

Про що шепочуть пі(н/нн)і хвилі?

У гурті й бе(з/зз)убий собака страшний.

Кожної осені у небі можна побачити журавли(н/нн)ий ключ.

На чужий шматок не ро(з/зз)являй роток

Запитання 2

Правильне написання слів вивчає розділ науки про мову...

варіанти відповідей

Фонетика

Графіка

Орфоепія

Орфографія

Запитання 3

Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка


варіанти відповідей

сон...ий, глинян..ий, журавлин..ий

спе...цех, ден..ий, об...ігти

телефон..ий, змін..ий, солов'їн..ий

Запитання 4

Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

ві(д/дд)звеніти,Га(н/нн)а,(л/лл)яний

бо(в/вв)аніти,бджоли(н/нн)ий, скля(н/н)ий

дерев'я(н/нн)ий, зако(н/нн)ий, сті(н/нн)ий

Запитання 5

Знайдіть слово, у якому немає подвоєння букви:

варіанти відповідей

пі(д/д)аватися

бджоли(н/нн)ий

годи(н/нн)ик

ро(з/зз)броїти

Запитання 6

Подвоєні літери треба писати в кожному рядку, ОКРІМ

варіанти відповідей

(л/лл)яна сукня

висока дзві(н/нн)иця

глиня(н/нн)а тарілка

Запитання 7

Орфографічну помилку допущено в рядку

варіанти відповідей

маленьке індиченя

орлинний погляд

туманний ранок

Запитання 8

Подвоєне нн треба писати на місці пропуску в усіх словах рядкаваріанти відповідей

бездога..ий, страше..ий, студе..ий

свяще..ий, довгожда..ий, безіме..ий

невблага..ий, орли..ий, ешело..ий

незбагне..ий, моното..ий, безці..ий

леви..ий, електро..ий, благослове..ий

Запитання 9

Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

свяще(н/нн)ий, ві(с/сс)ю, осер(д/дд)я

бездога(н/нн)ий, розкі(ш/шш)ю, І(л/лл)я

сі(л/лл)ю, одухотворе(н/нн)ий, зва(н/нн)я

узбі(ч/чч)я, освітле(н/нн)ість, ті(н/нн)ю

пі(в/вв)ікна, залізя(ч/чч)я, да(н/нн)ий

Запитання 10

Спрощення відбулося у всіх словах рядка

варіанти відповідей

 компос..ний, сер..цевий, невіс..ці, учас..ник

тиж..невий, проїз..ний, корис..ний, хвас..ливий

 мас..ний, чес..ний, ціліс..ний, радіс..ний

 кіс..лявий, зліс..ний, волейболис..ці

  Форпос..ний, кількіс..ний, випус..ний.

Запитання 11

Подвоєні літери на місці пропусків треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

передгроз..я, суверен..ий, числен..ий

шален..ий, військ..омат, в..ічливість

спорт..овари, від..звеніла, очікуван..ий

роз..броїти, осерд..я, від..зеркалення

студен..ий, благословен..ий, попідвікон..ю

Запитання 12

Прочитайте рядки.

(1 )Жи(т/тт)я ішло, минуло той перон.

Гукала тиша рупором вокзальним.

Багато слів (2)написа(н/нн)о пером.

(3)Несказа(н/нн)е лишилось

(4)несказа(н/нн)им.

Подовжені літери НЕ ТРЕБА писати в словах, позначених цифрами

варіанти відповідей

1,2

2, З

3, 4

 2, 4

Запитання 13

Подовжені літери треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

Поді(л/лл)я, Закарпа(т/тт)я, Попіль(н/нн)я

паморо(з/зз)ю, блаки(т/тт)ю, скатер(т/тт)ю

навма(н/нн)я, негада(н/нн)о, спросо(н/нн)я

попідвіко(н/нн)ю, гуа(ш/шш)ю, ви(л/лл)єш

Запитання 14

Іменник ІІІ відміни, який в орудному відмінку однини має подовження приголосних, подано в рядку

варіанти відповідей

січ

юність

мати

Запитання 15

Допущено помилку у написанні О.в. іменників жіночого роду...

варіанти відповідей

ніччю, подорожжю, неповторністю;

любов'ю, памороззю, величчу;

глазур'ю, педаллю, синню;

деталлю, радістю, піччю;

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест