Похідна функції, правила диференціювання (10-А)

Додано: 8 квітня
Предмет: Алгебра, 10 клас
Тест виконано: 51 раз
10 запитань
Запитання 1

Знайти похідну функції у = - х6 +5х4 - 14

варіанти відповідей

у′ = -6х7 + х5 - 14х

у′ = -6х5 + 20х3 - 14

у′ = -6х5 + 20х3

у′ = -6х7 + 25х5

у′ = -6х5 + 5х3

Запитання 2

Знайти похідну функції ƒ(х) = х(х3 +1)


варіанти відповідей

ƒ′(х) = 4х3 + 1

ƒ′(х) = 4х3

ƒ′(х) = 3х2

ƒ′(х) = 3х2 + 1

Запитання 3

Знайти похідну функції y = sinx - cosx + 1

варіанти відповідей

y′ = cosx + sinx + 1

y′ = cosx - sinx

y′ = - cosx - sinx + x

y′ = - cosx - sinx

y′ = cosx + sinx

Запитання 4

Знайти значення похідної функції ƒ(х) = 2х3 - 5 у точці х0 = - 1

варіанти відповідей

-11

-7

1

3

6

Запитання 5

Знайти значення похідної функції  ƒ(х) = 4cosx + 5 у точці х0 = π/2

варіанти відповідей

- 4

- 1

1

4

5

Запитання 6

Тіло рухається прямолінійно за законом s(t) = 4t2 + 9t + 8 (час t вимірюється у секундах, шлях s - у метрах). Визначте швидкість його руху у момент часу t =4с

варіанти відповідей

40 м/с

41 м/с

42 м/с

43 м/с

44 м/с

Запитання 7

Чому дорівнює похідна функції (x2 + 1)(x3 - 2)?


варіанти відповідей

4+3х2-4х

4+3х3-4х

 3+3х2-4х

4+3х2-4

Запитання 8

Укажіть рівняння дотичної, проведеної до графіка функції у=f(x) у точці з абсцисою х₀ =1,

якщо f(x₀) =5, а f′(x₀) =2.

варіанти відповідей

у=2х+3

у=2х+7

у=2х

 у=5х-3

Запитання 9

Чому дорівнює похідна функції у=(1+соsх)/sinх?

варіанти відповідей

 -sinх/соsх

(-1-соsх)/sinх

(1-соsх)/sin2х

(-1-соsх)/sin2х

Запитання 10

Знайдіть похідну функції

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест