Похідна Геометричний та фізичний зміст похідної Підготовка до ЗНО

Додано: 31 березня
Предмет: Алгебра, 11 клас
Тест виконано: 181 раз
20 запитань
Запитання 1

Знайдіть похідну функції у=3х7-6х5-4х2+17

варіанти відповідей

у′ = 7х6 - 5х4 - 2х

у′ = 21х6 - 30х4 - 8х + 17

у′ = 3х6 -6х4-4х

у′ = 21х6 - 30х4 - 8х

Запитання 2

Знайдіть похідну функції

f(x)=3/x4−6/x2

варіанти відповідей

f '(x)=3/x5-6/x3

f '(x)=-12/x3+12/x5

f '(x)=12/x3-12/x5

 

f '(x)=6/x3-3/x

Запитання 3

Знайти похідну функції:

t(x)=cosx+5х4

варіанти відповідей

t'(x)=-sinx+20х3

t'(x)=cosx+20х3

t'(x)=sinx+9х3

t'(x)=cosx+9х3

Запитання 4

Знайти похідну функції

y=2x4-3x в точці xo=1

варіанти відповідей

5

1

4

2

Запитання 5

Тіло рухається прямолінійно за законом s(t)= - 4+2t+t2 (s вимірюється в метрах,t - у секундах). Знайдіть швидкість цього тіла в момент часу t=2с.

варіанти відповідей

1 м/с

8 м/с

6 м/с

2 м/с

4 м/с

Запитання 6

Знайдіть кутовий коефіцієнт дотичної до графіка функції у=х2 - 2х у точці з абсцисою х0=2

варіанти відповідей

-1

1

0

2

-2

Запитання 7

Знайдіть похідну функції 748665_1587389391.png

варіанти відповідей
Запитання 8

y = x sin3

варіанти відповідей

y′ = 3sin2x cosx

y′ = cos3

y′ = 3x2 cosx3

y′ = sin3

y′ = 3cosx

Запитання 9

Знайти похідну функції у=(5-4x)3

варіанти відповідей

-12(4x-5)2

12(5-4x)2

-12(5-4x)2

3(5-4x)2

Запитання 10

Знайти похідну функції у=tgx7

варіанти відповідей

7x6/cos2x7

-7x6/cos2x7

7x7/cos2x7

7x6/sin2x7

Запитання 11

Знайти похідну функції у=cos5x

варіанти відповідей

-5cos4xsinx

5cos4xsinx

-5cosxsinx

-5cos5xsinx

Запитання 12

Знайти похідну функції у=√(4x-5)

варіанти відповідей

2/(√(4x-5))

-2/(√(4x-5))

2/√x

4/(√(4x-5))

Запитання 13

Знайти похідну функції у=sin3x

варіанти відповідей

cos3x

3cos3x

3cosx

-3cos3x

Запитання 14

Скласти рівняння дотичної до графіка функції

f(x) = x3 у точці х0=2

варіанти відповідей

y = -12x - 16

y = 12x - 16

y = -12x + 16

y = 12x + 16

Запитання 15

Матеріальна точка рухається прямолінійно за законом s(t)=2t2-12t+19 (час t вимірюється в секундах, переміщення s - у метрах). Через скільки секунд після початку руху точка зупиниться?

варіанти відповідей

2 с

3 с

4 с

6 с

Запитання 16

Тіло рухається за законом      s(t) = 2/3 t3 - t2 + t (час t вимірюють у секундах, шлях S-у метрах). Знайдіть швид­кість тіла через дві секунди після початку руху


варіанти відповідей

1

3

4

5

7

Запитання 17

Знайдіть значення кутового коефіцієнта дотичної, проведеної до графіка функції f( x) = 9х -4х3 в точці з абсцисою х0 = 1

варіанти відповідей

-3

0

3

5

Запитання 18

Знайдіть похідну функції

варіанти відповідей
Запитання 19

Знайдіть похідну функції

варіанти відповідей
Запитання 20

Знайдіть похідну функції

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест