Похідна та її застосування (підсумковий тест)

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Алгебра, 10 клас
Тест виконано: 27 разів
10 запитань
Запитання 1

Знайти похідну функції f(x)=2x4

варіанти відповідей

3

3

3

8

Запитання 2

Знайти похідну функції f (x) = 2 cosx - 4√x

варіанти відповідей

2 sinx - 4√x

Запитання 3

Знайти похідну функції f (x) =4x3⋅sinx

варіанти відповідей

12x2sinx+4x3⋅cosx

12x2sinx - 4x3⋅cosx

12x2⋅cosx

12x2 + cosx

Запитання 4

Визначити за малюнком знак похідної функції на проміжку ( -2 ; 0 ).


варіанти відповідей

> 0

< 0

= 0

неможливо визначити

Запитання 5

Визначити за малюнком значення похідної у точці х0= - 3.

варіанти відповідей

f ′ (x0)=0

f ′ (x0)= -1

f ′ (x0)= 5

f ′ (x0) неможливо визначити за малюнком

Запитання 6

Визначити проміжки зростання функції f (x)= 3х2 - х3

варіанти відповідей

(0; 2)

(-2; 0)

(- ∞; 0)⋂(2; +∞)

(- ∞; -2)⋂(0; +∞)

Запитання 7

Знайти точки екстремуму функції f(x)= 6x2+18x

варіанти відповідей

xmax=-3, xmin=0

xmax=0, xmin=-3

xmax= -1,5, xmin= немає

xmin= -1,5, xmax= немає

Запитання 8

Знайти найменше значення функції на проміжку [-3; 0]

варіанти відповідей

-2

6

0

10 2/3

Запитання 9

Тіло рухається прямолінійно за законом x(t)= 2t2-16t+3. Знайти швидкість тіла у момент часу t0=6 c. (t - вимірюється у секундах, х - у метрах)

варіанти відповідей

4 м/с

-22 м/с

6 м/с

8 м/с

Запитання 10

Визначити коефіцієнт дотичної до графіка функції f(x)=√x +3 у точці х0=4

варіанти відповідей

5

4

0,25

інша відповідь

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест