Показникова та логарифмічна функція. Контрольна робота

Додано: 17 листопада 2020
Предмет: Алгебра, 11 клас
Тест виконано: 211 разів
30 запитань
Запитання 1

Вставте відповідний знак

варіанти відповідей

<

>

=

порівняти не можливо

Запитання 2

Порівняйте показники

варіанти відповідей

а ≥ b

a < b

a > b

a ≤ b

a = b

порівняти не можливо

Запитання 3

Порівняйте основу з одиницею, якщо

варіанти відповідей

а ≥ 1

0 < a < 1

0 ≤ a < 1

0 < a ≤ 1

a > 1

порівняти не можливо

а < 1

Запитання 4

Оберіть нерівність, множина розв’язків якої зображена на малюнку

варіанти відповідей

інша відповідь

Запитання 5

У яких межах знаходиться х для нерівності

варіанти відповідей

х ∈ ( -∞; 0) ⋃ (3; +∞)

х ∈ ( 0; 3)

х ∈ ( -3; 0)

х ∈ ( -∞; 0)

х ∈ ( 0; +∞)

х ∈ ∅

х ∈ ( 0; 5)

х ∈ ( -∞; 0) ⋃ (5; +∞)

Запитання 6

Розв'яжіть нерівність ( π/3)x ≥ (3/π)3

варіанти відповідей

[3; +∞)

[−3; +∞)

(−∞; 3]

(−∞; −3]

немає розв′язку

Запитання 7

Вкажіть найменший розв′язок нерівності ( √2/2)х+2 ≤ √2

варіанти відповідей

3

2

−2

−3

4

−4

Запитання 8

Скільки цілих розв′язків має нерівність 1≤ (1/3)х ≤ 27 ?

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

6

Запитання 9

Укажіть ескіз графіка функції y = logπ(-x)

варіанти відповідей
Запитання 10

Укажіть ескіз графіка функції y = log0.6 x

варіанти відповідей
Запитання 11

Укажіть проміжок, якому належить число log54

варіанти відповідей

(0;1)

(1;2)

(2;3)

(3;4)

(4;5)

Запитання 12

На якому з рисунків зображено графік функції y =|log2x|?

варіанти відповідей
Запитання 13

Укажіть область визначення функції y = log(x-1)(5-x)

варіанти відповідей

(5;+∞)

(-∞;5)

(-∞; -5)

(1;5)

(1;2)∪(2;5)

Запитання 14

Розв'яжіть нерівність 5 x² +2x > 5 3

варіанти відповідей

( -∞; -3 )∪ ( 1; +∞)

( - ∞; -1)

( 3 +∞ )

x > 1

інша відповідь

Запитання 15

Знайдіть область визначення функції у = log5( 3х - 6 )

варіанти відповідей

( -∞; ∞)

( -∞; 2]

( -∞; 2)

(2; ∞)

Запитання 16

Укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння

log2(x+1)=log2(3x)

варіанти відповідей

 (-1;0)

 

[1;3)

(0;1)

(3;+~)

Запитання 17

Задано рівняння 49x -5×7x+6=0.Знайдіть значення виразу 7x₁+x₂, де x1,x2 - корені цього рівняння.

варіанти відповідей

6

5

49

-6

Запитання 18

Знайдіть значення виразу log3 (9a), якщо log3 a = 0,3.

варіанти відповідей

9,3

0,6

3,3

2,3

Запитання 19

Через яку із наведених точок проходить графік функції  

варіанти відповідей

 (9; 0,5)

 (7; 0,25)

(8; 4)

(9; 4)

(8; 0,5)

Запитання 20

Вкажіть, якій функції належить графік?

варіанти відповідей

y = 5x


y=(1∕5)x

y= - (1∕5)x

y = 5x

Запитання 21

Знайдіть найбільше ціле від'ємне число, що є розв'язком нерівності

log1/5(2x2+5x+1)<0

варіанти відповідей

-1

-2

-3

-4

Запитання 22

Яка з функцій є спадною на проміжку (−∞;∞)?

варіанти відповідей

y=3

 y=3x

 y=(⅕)x

y=5+x

Запитання 23

Як отримати графік функції y=lg(x + 3) - 3?

варіанти відповідей

 Зсунути вліво на 3 одиниці і вгору на 3 одиниці

 Зсунути вправо на 3 одиниці і вгору на 3

Зсунути вліво на 2 одиниці і вгору на 3

Зсунути вліво на 3 одиниці і вниз на 3 одиниці

Запитання 24

Укажіть властивість функції y=π2x.

варіанти відповідей

функція періодична


функція парна

функція непарна


функція зростаюча


функція спадна

Запитання 25

Скільки коренів має рівняння 6x=3-x2?

варіанти відповідей

жодного

один

два

 три

Запитання 26

Скільки цілих чисел містить область визначення функції y=log2(x+4)-log3(5-2x)?

варіанти відповідей

5

6

7

8

Запитання 27

Упорядкуйте числа за зростанням a=(0,1)2; b=(0,1)0,1; c=(0,1)0,2.

варіанти відповідей

a<c<b

b<c<a

 b<a<c

c<b<a

Запитання 28

Знайдіть найбільший цілий розв'язок нерівності (sin1)2x+1>1.

варіанти відповідей

-2

-1

0

1

Запитання 29

Знайти суму розв'язків рівняння

4x - 12*2x +32=0

варіанти відповідей

2

3

4

5

Запитання 30

Яке з наведених чисел ділиться на 4 без остачі?

варіанти відповідей

 46+1

 4 log₄6

 35-33

log416

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест