Поняття бази даних.

Додано: 8 листопада 2020
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 1604 рази
21 запитання
Запитання 1

Системи управління базами даних - це:


варіанти відповідей

програмний засіб для автоматизації обчислення

система для представлення інформаційних масивів у зовнішній пам’яті комп’ютера

програмний засіб для автоматизації зберігання і пошуку інформації

Запитання 2

СКБД дозволяють виконувати наступні операції:

варіанти відповідей

представляти інформацію про предмети і явища реального світу у структурній формі

зберігати інформацію на зовнішніх запам’ятовуючих пристроях комп'ютера

передавати і отримувати інформацію по телекомунікаційним каналам об’єднувати інформацію, яка відноситься до одних і тих же об’єктів і яка зберігається у різних базах даних

здійснювати пошук і відбір інформації по заданим критеріям

Запитання 3

Інструмент для створення структури бази даних, уведення даних, їх пошуку та опрацювання.

варіанти відповідей

БД

СКБД

Каталог

Предметна галузь

Запитання 4

Атрибут обєкта предметної галузі - це його

варіанти відповідей

Значення

Властивість

Поле

Індекс

Запитання 5

Основні обєкти СКБД ACCESS

варіанти відповідей

Таблиця

Ключове поле

Індекс

Форма

Звіт

Запит

Відповідь

Запитання 6

Інструменти для створення таблиць Access

варіанти відповідей

Конструктор таблиць

Намалювати таблицю

Майстер таблиць

Режим таблиць

Запитання 7

Головним призначенням індексних таблиць є...

варіанти відповідей

швидке введення даних

швидкий пошук даних

швидке створення звязків

швидке створення типів даних

Запитання 8

Таблиці в базах даних призначені...

варіанти відповідей

для зберігання даних бази

для відбору і обробки даних бази

для введення даних бази і їх перегляду

для автоматичного виконання групи команд

Запитання 9

Основні об’єкти бази даних...

варіанти відповідей

таблиці, форми, звіти, запити, макроси, модулі

таблиці, форми, звіти, запити, рядки

таблиці, форми, звіти, запити

таблиці, форми, звіти, запити, макроси, модулі, записи

Запитання 10

Без яких об'єктів не може існувати база даних?

варіанти відповідей

без модулів

без звітів

без таблиць

без запитів

Запитання 11

Яка програма призначена для роботи з базами даних?

варіанти відповідей

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

Microsoft Outlook

Запитання 12

Для пошуку, сортуванню та іншої обробки даних призначені....

варіанти відповідей

звіти

таблиці

форми

запити

Запитання 13

Форма - це...

варіанти відповідей

створена користувачем таблиця

надання користувачеві зручних засобів для введення даних у таблицю

результат роботи з базою даних

програмний модуль для виведення операцій

Запитання 14

Як називається програмне забезпечення, яке призначене для створення бази даних, оновлення даних, що зберігаються в них, забезпечення зручного доступу до баз даних з метою перегляду й пошуку даних?

варіанти відповідей

Бази даних

Системами управління базами даних

Табличні процесори

Процесори баз даних

Запитання 15

Які моделі баз даних вам відомі?

варіанти відповідей

реляційна

ієрархічна

мережева

таблиці

Запитання 16

Що таке "реляційні бази даних"?

варіанти відповідей

бази, дані в яких розміщені у вигляді взаємопов’язаних таблиць

сукупність засобів обробки, зберігання, передавання інформації

бази, дані в яких розміщені в єдиній прямокутній таблиці

бази даних з великою кількістю інформації

Запитання 17

Системи керування базами даних (СКБД) – це?

варіанти відповідей

програми для введення, зберігання, пошуку та обробки інформації в базі даних

впорядкована сукупність даних, призначена для їх зберігання, накопичення і обробки за допомогою комп’ютера

сфера застосування конкретної бази даних наприклад: Аеропорт, Банк, Будівельна фірма, Школа та інше називають

Запитання 18

Як називається документ у СКБД Access?

варіанти відповідей

таблиця

база даних

книга

форма

Запитання 19

Що можна назвати базою даних?

варіанти відповідей

Телефон

Рецепт страви

Класний журнал

Робочий зошит

Запитання 20

Вкажіть функції СКБД.

варіанти відповідей

Створення потокових презентацій.

Поповнення БД.

Редагування зображень

Виведення даних на запити користувача.

Запитання 21


До функцій СКБД не відносять:

варіанти відповідей

пошук інформації в БД;

вивчення інформації;

редагування БД.

виконання нескладних розрахунків;

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест