18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Поняття бази даних і систем керування базами даних, їх призначення

для учнів 9 і 10 класів

Додано: 12 січня
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 5 разів
11 запитань
Запитання 1

Кожна предметна область складається із реальних і абстрактних ...

варіанти відповідей

інформацій

сутностей

повідомлень

програм

Запитання 2

об*єкти кожної предметної області характеризуються сукупністю параметрів, або іншими словами

варіанти відповідей

атрибутів

сутностей

повідомлень

відомостей

Запитання 3

поіменована, структурована сукупність взаємопов’язаних даних, які належать до певної предметної області - це...

варіанти відповідей

атрибут

база даних

сутності

зв*язки даних

Запитання 4

Сфера застосування конкретної бази даних - це

варіанти відповідей

предметна область

атрибут

значення атрибута

сутність

Запитання 5

Ієрархічна й мережна моделі даних засновані на поняттях:

(кілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

вузол

стиль

рівень

зв*язок

Запитання 6

Суть якої моделі даних полягає в тому, що дані розподіляються на складові, пов’язані між собою відношеннями й подані у вигляді таблиці, яка має множину іменованих атрибутів (стовпців) і множину записів (рядків)
варіанти відповідей

ієрархічної

мережної

реляційної

комбінованої

Запитання 7

в реляційній базі даних значення атрибута для конкретного об’єкта - це ...

варіанти відповідей
Запитання 8

в реляційній базі даних атрибут сутності - це ...

варіанти відповідей
Запитання 9

в реляційній базі даних екземпляр сутності - це ...

варіанти відповідей
Запитання 10

Програмне забезпечення, яке призначене для створення баз даних, оновлення даних, що зберігаються в них, забезпечення зручного доступу до баз даних з метою перегляду й пошуку даних - це (кілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

база даних

система управління базою даних

СУБД

БД

Запитання 11

СКБД Microsoft Access має потужні, зручні та гнучкі засоби візуального проектування об’єктів за допомогою майстрів, що дає змогу користувачеві швидко створити інформаційну систему на рівні: (вкажіть зайвий варіант)


варіанти відповідей

таблиць

графіків

форм

запитів

звітів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест