Поняття про екологічне мислення. Необхідність міжнародної взаємодії у справі охорони довкілля.

Додано: 6 квітня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 1990 разів
11 запитань
Запитання 1

Екологічні проблеми , які існують сьогодні,-це наслідок:

варіанти відповідей

зменшення площ лісів

збільшення населення планети

розвитку нових промислових технологій

нерозумної господарської діяльності людини

Запитання 2

На сьогодні першою і головною причиною зникнення видів у природному середовищі є:

варіанти відповідей

руйнування ареалу

забруднення довкілля

хижацька поведінка людини

різноманітні природні процеси

Запитання 3

Схарактеризуйте причини парникового ефекту:

варіанти відповідей

метан і вуглекислий газ

метан і озон

вуглекислий газ і озон

метан і кисень

Запитання 4

До Червоної книги України занесено:

варіанти відповідей

їжака вухатого

крота звичайного

тхора лісового

ластівку міську

Запитання 5

Укажіть назви офіціальних документів, що відповідають наведеним характеристикам:список рідкісних і типових природних угрупувань, які потребують охорони:

варіанти відповідей

Червона книга

Зелена книга

Чорний список

Біла книга

Запитання 6

Укажіть назви офіціальних документів, що відповідають наведеним характеристикам. Міжнародний перелік видів рослин і тварин, які зникли на Землі:

варіанти відповідей

Червона книга

Біла книга

Зелена книга

Чорний список

Запитання 7

Укажіть назви офіціальних документів, що відповідають наведеним характеристикам. Офіційний перелік видів, які перебувають під загрозою зникнення і підлягають охороні:

варіанти відповідей

Червона книга

Зелена книга

Чорний список

Біла книга

Запитання 8

Укажіть групи екологічних проблем за масштабом, які відповідають наведеним прикладам: Забруднення річки, яка протікає через ваше місто(село):

варіанти відповідей

локальні

регіональні

глобальні

всі варіанти

Запитання 9

Укажіть групи екологічних проблем за масштабом, які відповідають наведеним прикладам: Вирубування лісів в Карпатах:

варіанти відповідей

локальні

регіональний

глобальний

всі варіанти

Запитання 10

Укажіть групи екологічних проблем за масштабом, які відповідають наведеним прикладам: Дефіцит чистої води на Землі:

варіанти відповідей

локальні

регіональні

глобальні

всі варіанти

Запитання 11

Регулярні спостереження та контроль за станом природного середовища, природних ресурсів, що здійснюються за певною програмою та дозволяють оцінити їхній стан і процеси, зміни під впливом антропогенної діяльності -це:

варіанти відповідей

державний інспекційний контроль

державна екологічна експертиза

екологічний аудит

екологічний моніторінг

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест