12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Попит і пропозиція, ринкова ціна, конкуренція

Додано: 26 квітня
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 137 разів
22 запитання
Запитання 1

Кількість товару ,який готові запропонувати виробники за даною ціною в даний період часу

варіанти відповідей

попит

пропозиція

конкуренція

ринкова ціна

Запитання 2

Вкажіть, що є протилежним явищем конкуренції

варіанти відповідей

концентрація

олігополія

монополія

пропозиція

Запитання 3

Підберіть поняття до визначення "кількість товарів, яку споживачі бажають та можуть придбати"

варіанти відповідей

попит

пропозиція

товар

споживання

Запитання 4

Вкажіть, які чинники впливають на обсяг попиту (три відповіді)

варіанти відповідей

ціна товару

кількість покупців та їхні вподобання

розмір грошових доходів покупців

податки та дотації

Запитання 5

Виберіть правильне твердження. " Закон попиту стверджує, підвищення рівня цін призведе до ... обсягу попиту"

варіанти відповідей

підвищення

зменшення

урівноваження

Запитання 6

Вкажіть, хто у ринковій економіці визначає пропозицію на товар

варіанти відповідей

держава

покупець

продавець

ринок

Запитання 7

Вкажіть, від чого залежить рівень пропозиції

варіанти відповідей

податків та дотації

покупців

ціни

застосованих технологій

Запитання 8

Виберіть правильне твердження "Закон пропозиції стверджує: що вища ціна товару за незмінності інших умов, то ... величина (обсяг) пропозиції"

варіанти відповідей

більша

менша

урівноважена

незмінна

Запитання 9

Вкажіть, що формує рівновагу на ринку

варіанти відповідей

ринкова ціна

попит

пропозиція

Запитання 10

Вкажіть, що може порушувати ринкове ціноутворення (дві відповіді)

варіанти відповідей

діяльність монополій

втручання держави

зменшення попиту

зростання пропозиції

Запитання 11

Вкажіть те, що існує для "підтримання енергії і саморозвитку суспільства", а припинення її дії "може порушити стабільність суспільного добробуту"

варіанти відповідей

монополія

ринкова ціна

конкуренція

пропозиція

Запитання 12

Дайте визначення поняттю.

Спосіб організації економічного життя, за якого узгодження інтересів учасників економічних відносин і отримання відповідей на питання "що виробляти?", "як виробляти?", "для кого виробляти?" відбувається на ринках -

варіанти відповідей

Планова економіка.

Командна економіка.

Ринкова економіка.

Економічні цінності.

Запитання 13

Оберіть принцип, який НЕ стосується ринкової економіки.

варіанти відповідей

Економічна свобода.

Економічна рівність.

Конкуренція.

Автоматизм регулювання.

Запитання 14

Хто є основними власниками всіх ресурсів згідно принципів ринкової економіки?

варіанти відповідей

Держава.

Дрібні підприємці.

Населення.

Політичні кола.

Запитання 15

Оберіть з варіантів відповідей головне правило ринкової економіки.

варіанти відповідей

Купити задешево, продати задорого.

Купити задорого, продати задешево.

Купити за помірними цінами, продати задорого.

Продати-перш за все.

Запитання 16

Відносини між продавцями і покупцями певного товару, які представлені операціями купівлі-продажу за допомогою грошей - це....?

варіанти відповідей

Економічні відносини.

Пропозиція.

Попит.

Ринок.

Запитання 17

Хто з учасників ринкових відносин формують попит на товар?

варіанти відповідей

Продавці

Держава

Покупці

Бізнесові кола

Запитання 18

Оберіть з переліку чинники, які впливають на пропозицію.

варіанти відповідей

Природньо-кліматичні умови.

Світова економіка.

Ціни на ресурси.

Кількість покупців на ринку.

Запитання 19

Виберіть найточніше закінчення твердження.

"Державний бюджет - це..."

варіанти відповідей

фінансовий план доходів і видатків держави на певний календарний рік;

податки, що сплачують державі громадяни та підприємці;

валютні резерви держави, що зберігаються національним банком;

кошти для фінансування державних установ і підприємств.

Запитання 20

Оберіть чинникики, що впливають на попит.

варіанти відповідей

Зміна кількості продавців.

Зміна доходів покупців.

Зміна смаків покупців.

Зміна технологій виробництва.

Запитання 21

Оберіть джерела поповнення доходів державного бюджету.

варіанти відповідей

Позики.

Правоохоронні заходи.

Доходи від приватизації.

Обслуговування державного боргу.

Запитання 22

Податки, що сплачуються безпосередньо з доходів або майна - це

варіанти відповідей

Прямі податки.

Непрямі податки.

Профіцит.

Місцеві податки.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест