Популяції

Додано: 18 січня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 64 рази
12 запитань
Запитання 1

Сукупність особин виду, яка займає частину його ареалу й відносно ізольована від інших подібних сукупностей цього виду - це...

варіанти відповідей

екосистема

ареал

популяція

Запитання 2

Територія, в межах якої живуть особини певного виду

варіанти відповідей

ареал

флора

домівка

популяція

Запитання 3

Як називається різниця між народжуваністю та смертністю у популяції:

варіанти відповідей

Чисельність

Приріст

Темп росту

Запитання 4

Виберіть з переліку елементи , що належать абіотичній частині біогеоценозу.

варіанти відповідей

рослини

вуглекислий газ

кліматичні умови

гриби

хижаки

вода

Запитання 5

Система взаємозв'язків між особинами популяцій, що проявляється в їх поведінці, - це..

варіанти відповідей

статева структура

вікова структура

просторова структура

етологічна структура

Запитання 6

Періодичні або неперіодичні коливання чисельності особин у популяції-це

варіанти відповідей

дрейф генів

мутаційний процес

популяційні хвилі

міграції

Запитання 7

Кількість особин, які з'явилися в популяції за одиницю часу:

варіанти відповідей

виживання

смертність

ріст популяції

народжуваність

Запитання 8

Різниця між народжуваністю і смертністю:

варіанти відповідей

ріст популяції

крива виживання

емність середовища

приріст популяції

Запитання 9

Співвідношення особин чоловічої і жіночої статей у популяції - це

варіанти відповідей

 вікова структура

  статева структура

 просторова структура

 етологічна структура

Запитання 10

До складу популяції не входять:

варіанти відповідей

організми одного виду

організми різних видів

організми різного віку

організми різної статі

Запитання 11

Сукупність умов середовища (абіотичних та біотичних), в яких існує особина, популяція або вид і без яких вони не в змозі існувати.

варіанти відповідей

місце проживання

місце перебування

середовище існування

угруповання 

Запитання 12

Демекологія -це

варіанти відповідей

наука, яка вивчає умови середовища

наука, яка вивчає чисельність популяцій

це розділ екології, що вивчає умови формування, структуру, функціонування і динаміку розвиток популяції одного виду

наука,що вивчає антропогенний вплив на середовище

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест