Екологія

Додано: 18 січня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 2 рази
17 запитань
Запитання 1

Екологія – це наука про:

варіанти відповідей

Забруднення навколишнього середовища шкідливими речовинами

Взаємовідносини біосистем із середовищем існування 

Збереження рідкісних видів рослин і тварин

Вплив навколишнього середовища на організм людини

Запитання 2

Оберіть розділ екології, що вивчає динаміку, структуру і властивості популяцій

варіанти відповідей

Аутекологія

Синекологія

Демекологія

Біоценологія

Запитання 3

Формування узагальненої системи поглядів на біосферу і місце в ній людини – це функція екології:

варіанти відповідей

Пізнавальна

Практична

Світоглядна 

Естетична

Запитання 4

Мініатюрний GPS-датчик на грудях у бджоли дозволяє відслідковувати її переміщення. Який екологічний метод використовувався при цьому.

варіанти відповідей

біотестування

екологічне спостереження

екологічне моделювання

екологічна індикація

Запитання 5

Інтенсивне розмноження ціанобактерій спричиняє "цвітіння" водойм, забруднених фосфоровмісними добривами й мийними засобами. Який екологічний метод використовувався при цьому?

варіанти відповідей

екологічна індикація

біотестування

екологічний моніторинг

спостереження

Запитання 6

Щомісячне визначення співвідношення самок і самців коропа в Канівському водосховищі

варіанти відповідей

спостереження

екологічне моделювання

екологічний моніторинг

експеримент

Запитання 7

Який екологічний закон належить до аутекологічної групи?

варіанти відповідей

Усі екологічні ніші в екосостемі є зайнятими, вільних ніш не існує

Два види не можуть стабільно існувати на одній території, якщо займають однакову екологічну нішу.

Маса організмів наступного трофічного рівня складає 10% від маси попереднього

Найбільший лімітуючий вплив на організм мають ті життєво важливі чинники зовнішнього середовища, кількість яких є близькою до мінімального критичного рівня

Запитання 8

Який екологічний закон належить до демекологічної групи?

варіанти відповідей

Найбільший лімітуючий вплив на організм мають ті життєво важливі чинники зовнішнього середовища, кількість яких є близькою до мінімального критичного рівня

Усі екологічні ніші в екосостемі є зайнятими, вільних ніш не існує

Маса організмів наступного трофічного рівня складає 10% від маси попереднього

Два види не можуть стабільно існувати на одній території, якщо займають однакову екологічну нішу.

Запитання 9

Організми, здатні існувати за значних змін умов середовища, називаються

варіанти відповідей

Стенобіонтами

Еврибіонтами

Ендеміками

Реліктами

Запитання 10

Як називають увесь діапазон витривалості організмів на впливи чинника?

варіанти відповідей

Нижня межа витривалості

Зона нормальної життєдіяльності

Зона екологічної валентності

Зона пригнічення

Запитання 11

Яке твердження правильно відображає дію лімітувального фактора?

варіанти відповідей

Поширення водоростей на велику глибину обмежується низьким вмістом кисню

Поширення багатьох рослин на північ стримується нестачею тепла

Розміри кореневих систем обмежуються високим вмістом вуглекислого газу в ґрунті

Недостатній вміст кальцію у ґрунті уповільнює розвиток культурних рослин

Запитання 12

Шкідливий вплив АЕС - це

варіанти відповідей

Біотичний чинник

Абіотичний чинник

Антропогенний чинник

Запитання 13

Впливи рельєфу території - це

варіанти відповідей

Біотичний чинник

 Антропогенний чинник

Абіотичний чинник

Запитання 14

Загальна екологія має кілька різних розділів, які вивчають взаємозв'язки організмів між собою та із середовищем на різних рівнях організації живої природи. До цих розділів належить синекологія, аутекологія, демекологія та інші. В якій із груп ці розділи екології вказані в такому порядку, що відбиває вивчення цих взаємозв'язків від найнижчого до найвищого рівня організації живої природи:

варіанти відповідей

Екосистемологія, демекологія, синекологія, аутекологія.

Демекологія, аутекологія, екосистемологія, синекологія

Синекологія, аутекологія, екосистемологія, демекологія.

Аутекологія, демекологія, синекологія, екосистемологія

Запитання 15

Користуючись правилом екологічної піраміди, визначте, яка маса водоростей потрібна, щоб прогодувати пелікана, маса якого 5 кг.

Ланцюг живлення:

водорості - планктонні тварини - риби - пелікан

варіанти відповідей

50 кг

500 кг

5000 кг

Запитання 16

Осоїд звичайний живиться личинками ос і джмелів тому належить до

варіанти відповідей

стенобатів

стенотермів

стеногалів

ентомофагів

Запитання 17

До еврибіонтів належать:

варіанти відповідей

бурий ведмідь, очерет звичайний, губки, сосна звичайна

сокіл-сапсан, видра річкова, колібрі, кити

колібрі, коала, прохідні риби, вовк сірий

пацюк сірий, клопи-водомірки, восьминіг, тарган рудий

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест