Популяції.Класифікація популяцій.

Додано: 5 лютого
Предмет: Біологія, 11 клас
9 запитань
Запитання 1

Група вільносхрещуваних особин одного виду, які проживають тривалий час на території ареалу і відносно ізольовані від інших таких же груп, - це...

варіанти відповідей

популяція

екотип

підвид

вид

Запитання 2

Система взаємозв'язків між особинами популяцій, що проявляється в їх поведінці, - це...

варіанти відповідей

статева структура

вікова структура

просторова структура

етологічна структура

Запитання 3

У слонів груповий розподіл особин популяцій - це...

варіанти відповідей

статева структура

вікова структура

просторова структура

етологічна структура

Запитання 4

У демах частота старших особин більша - це...

варіанти відповідей

статева структура

вікова структура

просторова структура

етологічна структура

Запитання 5

У вулику цариця, робочі бджоли й трутні - це...

варіанти відповідей

статева структура

вікова структура

просторова структура

етологічна структура

Запитання 6

Табун коней - це...

варіанти відповідей

статева структура

вікова структура

просторова структура

етологічна структура

Запитання 7

Середня кількість особин, що припадає на одиницю площі або об'єму простору, - це...

варіанти відповідей

чисельність популяції

щільність популяції

динаміка популяції

популяційний ареал

Запитання 8

Міграція вивірки звичайної є популяційним механізмом регуляції...

варіанти відповідей

вікової структури

чисельності

природного приросту

поведінки

Запитання 9

Закон Лібіха...

варіанти відповідей

принцип залежності від щільності

закон обмежувального чинника

принцип конкурентного витіснення

закон обмеженого росту

принцип територіальності

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест