Популяція (Самостійна робота)

Додано: 5 лютого
Предмет: Біологія, 11 клас
13 запитань
Запитання 1

 Розділ екології, що вивчає умови формування, структуру, функціонування і динаміку розвитку популяцій окремих видів;

варіанти відповідей

Екологія

Аутекологія

Демекологія

Синекологія

Запитання 2

Яку структруру становитьспіввідношення особин різних статей, тобто відношення кількості самців до кількості самок

варіанти відповідей

Просторова структура

Вікова

Щільність

Статева

Запитання 3

Загальна кількість особин виду на певній території ,які належать до однієї популяції

варіанти відповідей

Щільність популяції

Чисельність популяції

Народжуваність

Приріст популяції

Запитання 4

Простір, заселений особинами конкретної популяції. 

варіанти відповідей

щільність

чисельність

ареал

густота

Запитання 5

Загальна кількість особин виду на певній території ,які належать до однієї популяції

варіанти відповідей

Щільність популяції

Чисельність популяції

Народжкваність

Приріст популяції

Запитання 6

Оберіть види просторової структури популяції

варіанти відповідей

етологічна

випадкова

групова

індивідуальна

рівномірна

конкурентна

Запитання 7

Вибери, що вивчає демекологія:

варіанти відповідей

розділ екологічної науки, що досліджує еволюцію біоценозів та екосистем, еволюцію видів у зв'язку з факторами зовнішнього середовища

досліджує просторову різноманітність і елементи ландшафту (наприклад поля, живоплоти, групи дерев, річки або міста) і те, як їх розташування впливає на розподіл і потік енергії та індивідуумів у навколишньому середовищі

розділ екології, що вивчає умови формування, функціонування, структуру і динаміку розвитку популяцій окремих видів

Запитання 8

Визнач об’єкти досліджень демекології:

варіанти відповідей

вивчення популяцій живих організмів має важливе теоретичне і практичне значення для розв’язування проблем, що виникають під час використання та охорони природних популяцій

онтогенез окремих особин, структура популяцій, їх динаміка, стійкість, стабільність, самовідновлення й саморегуляція. Важливим розділом сучасних демекологічних досліджень є зміни параметрів популяцій за умов антропогенного впливу

широко застосовуються методи екологічного моделювання (для створення моделей взаємовідносин) і методи екологічного моніторингу за найінформативнішими параметрами популяцій

популяція як група особин одного виду на конкретній території, що формує власну екологічну нішу й утворює самостійну генетичну систему

Запитання 9

Різниця між кількісними показниками народжуваності і смертності - це

варіанти відповідей

чисельність

щільність

приріст

структура

Запитання 10

Про яку структуру популяції йде мова "Зграя —це тимчасове об'єднання тварин, які виявляють біологічно корисну організованість дій (для захисту від ворогів, добування харчування, міграції і т. ін.), Найбільше зграї поширені серед риб, птахів, рідше зустрічаються у ссавців (собачі зграї)

варіанти відповідей

Просторову

Етологічну

Вікову

Статеву

Запитання 11

У слонів груповий розподіл особин популяції це-...

варіанти відповідей

статева структура

просторова структура

вікова структура

етологічна структура

Запитання 12

Розрізняють такі структури популяції:

варіанти відповідей

чисельнсть

щільність

етологічну

вікову

статеву

приріст

просторову

Запитання 13

Для популяції, як структурної одиниці виду,характерні показники

варіанти відповідей

густота, народжуваність, смертність

вікова структура, біологічний потенціал

всі відповіді правильні

всі відповіді неправильні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест