Генетика людини

Тести складено за підручниками "Біологія" для учнів 10 класу, авторів О.А.Андерсон, В.І.Соболя

Додано: 7 квітня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 26 разів
14 запитань
Запитання 1

У 1960 році було розроблено першу Денверську міжнародну класифікацію хромосом людини. Для дослідження особливостей каріотипу людини її хромосоми розташовують у вигляді ідіограми.

Які правила було покладено в основу її створення?

Обери декілька відповідей

варіанти відповідей

розміри хромосом

розташування центромери

парність хромосом

особливості будови статевих хромосом

Запитання 2

Хромосона формула жіночого каріотипу

варіанти відповідей

44А + XY

44А + XХ

46А + XY

46А + XХ

Запитання 3

Хромосомний аналіз - це дослідження й аналіз морфології, кількості й структури окремих хромосом або каріотипу в цілому.

Дослідження хромосом є основою

варіанти відповідей

моніторингу

цитогенетичного методу

моделювання

методу емпіричних досліджень

Запитання 4

Геном людини - сукупність усіх генів і міжгенних проміжків молекул ДНК людини, що містяться у ядрі й мітохондріях клітини. Геном людини має значну подібність до інших еукаріотичних геномів, а саме: мозаїчний принцип будови кодувальної частини, наявність функціональних та нефункціональних послідовностей ДНК тощо.

У той самий час геном людини має низку особливостей

варіанти відповідей

високий вміст екзонів та інтронів

утворений ядерною ті мітохондріальною ДНК

алтернативний сплайсинг

вбудовані гени ретровірусів (1%)

Запитання 5

Геноміка - наука, що вивчає закономірності організації та функціонування геному. В сучасні геноміці виокремлюють такі напрями: Структурна геноміка, функціональна геноміка, порівняльна геноміка та біоінформативна геноміка.

Предметом структурної геноміки є

варіанти відповідей

вивчення особливості експресії та взаємодії генів у нормі та в разі патологій

секвенування геномів (визначення послідовності нуклеотидів у ланцюгу ДНК) та створення їх карт

порівняння структури та функціонування геному людини з геномами різних особин і видів

спрямований на одержання високоякісних нуклеотидних послідовностей геномів із фрагментів, отриманих за допомогою традиційних методів секвенування ДНК

Запитання 6

Науковці виявили подібність регуляторних елементів людини й риби фугу, але геном риби має набагато меншу кількість нефункціональної ДНК, що значно полегшує пошук й вивчення цих регуляторних генів.

У рамках якого напряму геноміки досліджувалось це питання?

варіанти відповідей

структурна геноміка

функціональна геноміка

порівняльна геноміка

біоінформативна геноміка

Запитання 7

Яке значення мають дослідження геному людини

Обери декілька правильних відповідей

варіанти відповідей

діагностування та лікування спадкових хвороб у медицині

розвиток персоніфікованої медицини й фармакогенетики

філогенетичні дослідження у систематиці та еволюційній біології

вивчення енергетичного балансу людини

Запитання 8

Дослідження людини як генетичного об'єкта пов'язане з певними труднощами, а саме:

а) неможливістю експериментальних схрещувань у штучних умовах;

б) пізня статева зрілість і довга тривалість генерацій;

в) відсутність чистих ліній;

г) велика кількість хромосом (груп зчеплення);

д) неможливість створення стандартних умов існування для різних груп індивідуумів.

А що можна вважати перевагами?

варіанти відповідей

достатня кількість даних щодо анатомії, фізіології, біохімії людини;

можливість спілкування з об'єктом дослідження щодо отримання інформації

можливість відбирати батьків із потрібними генотипами з подальшим аналізом їхніх нащадків

вплив навколишнього середовища може змінюватись за бажанням дослідника

Запитання 9

Зіставте методи генетики людини (1-8) з їхнім визначенням (А-Н) та отримайте термін, яким позначають вчення про шляхи поліпшення спадкового здоров'я людини

варіанти відповідей

1.Є 2. Г 3.В 4.Е 5.Н.6.І.7.К 8.А

1.Є 2. В 3.Г 4.Е 5.Н.6.І.7.К 8.А

1.Є 2. В 3.Г 4.І 5.Н.6.Е.7.К 8.А

1.Є 2. В 3.Г 4.Е 5.К.6.І.7.Н 8.А

Запитання 10

Успадкування, зчеплені зі статтю - успадкування ознак, гени яких розташовані в статевих хромосомах

Які ознаки, передаються внаслідок дефекту в генах Х-хромосоми?

варіанти відповідей

дальтонізм - нездатність розрізняти червоний і зелений кольори

хвороба Марфана

гемофілія - порушення зсідання крові

синдром Дауна

Запитання 11

Які особливості позахромосомної (цитоплазматичної) спадковості людини?

Обери декілька првильних відповідей

варіанти відповідей

успадковуються лише гени, що містяться у цитоплазмі сперматозоїду

має місце комбінаційна мінливість

успадковуються лише гени, що містяться у цитоплазмі яйцеклітини

немає комбінаційної мінливості

Запитання 12

Найбільш реальним засобом для індивідуального захисту ДНК людини від незворотних змін є використання антимутагенів для зниження темпів мутацій. Антимутагенну дію мають вітаміни (С, Е), свіжі овочі, крупи, хліб з клітковиною.

А які заходи соціального захисту існують для захисту геному людини від мутагенних впливів?

варіанти відповідей

перехід від хімічних засобів боротьби в сільському господарстві до нешкідливих біологічних;

тестування на мутагенність фармацевтичних препаратів, пестицидів;

створення безвідходних технологій замкнутих циклів виробництва у промисловості;

створення нових хімічних засобів захисту рослин

Запитання 13

Генетичний моніторинг - систематичне спостереження за станомм генофонду популяцій, що дає змогу оцінювати наявний мутаційний процес та прогнозувати його зміни. Основною метою генетичного моніторингу є контроль та попередження спадкових шкідливих порушень.

Скринінг - стратегія в організації охорони здоров'я, спрямована на виявлення захворювань у людини в процесі масового обстеження людини.

Які скринінгові заходи застосовують під час диспансеризації населення?

варіанти відповідей

профілактичні медичні огляди

флюорографія

мамографія

виявлення спадкових дефектів обміну речовин у новонвроджених (фенілкетонурія, галактоземія тощо)

Запитання 14

Медична генетика - розділ генетики людини, що вивчає роль спадкових чинників у розвитку захворювань. Основними методами медичної генетики є:

а) виявлення та опис спадкових хвороб;

б) визначення ролі генотипу та чинників середовища існування в розвитку хвороб;

в) пізнання природи схильності до онкологічних захворювань;

г) медико-генетичне консультування;

розшифрування природи захворювань обміну речовин;

д) генотерапія.

В чому сутність генотерапії?

варіанти відповідей

вирішення проблем, що призводять до появи або ризику появи спадкових захворювань у родині;

лікування захворювань шляхом заміни дефектних генів нормальними;

спостереження і виявлення групи підвищеного ризику серед родичів;

визначення типу успадкування захворювання

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест