Постійний електричний струм В-3

Додано: 26 травня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
10 запитань
Запитання 1

Які сили називаються сторонніми силами?

варіанти відповідей

Сили, завдяки яким позитивні заряди переміщуються усередині джерела струму від позитивного полюса до негативного

Сили, які діють в напрямку кулонівських сил і переміщують негативні заряди від позитивного полюса до негативного

Сили, завдяки яким негативні заряди переміщуються усередині джерела струму від позитивного полюса до негативного

Сили, що діють на електрично заряджені частинки усередині джерела струму, в напрямку протилежному кулонівським силам

Запитання 2

Електрорушійна сила джерела струму може бути визначена за формулою

варіанти відповідей

ε = Aст / q

ε = Aст * q

ε = I(R+r)

ε = Iк.з.*r

Запитання 3

Закон Джоуля-Ленца визначає...

варіанти відповідей

потужність струму, яка дорівнює швидкості виконання роботи

роботу електричного струму на ділянці кола при паралельному з'єднанні провідників

роботу електричного струму на ділянці кола при послідовному з'єднанні провідників

кількість теплоти яка виділяється в провіднику при проходженні електричного струму

Запитання 4

Послідовне з'єднання провідників ... (виберіть вірні формули)

варіанти відповідей

I1 + I= I, U = U+ U2 , R = R1 = R2

 I1 + I2 = I, U = U1 + U2 , R = R1 + R2

I1 = I2 = I, U = U1 + U2 , R = R1 + R2

I1 = I2 = I, U = U1 + U2 , R = R1 = R2

Запитання 5

Виберіть одиниці вимірювання сили струму, опору, напруги, потужності, питомого опору

варіанти відповідей

А, кВт, Ом*м, Ом, В

A, Ом, B, kBт, Ом*м

Ом, кВт*год, В, А, Вт

В, Ом, А, Ом*м, Вт

Запитання 6

Ялинкова гірлянда складається з 20 лампочок з'єднаних послідовно. Опір кожної лампочки 12,5 Ом. Визначити загальний опір гірлянди

варіанти відповідей

125 Ом

300 Ом

215 Ом

250 Ом

Запитання 7

Визначте загальний опір ділянки кола, якщо R1 = R2 = R5 = R6 = 3 Ом,

R3 = 20 Ом, R4 = 24 Ом. Чому дорівнює сила струму в кожному резисторі, якщо до ділянки кола прикладена напруга 180 В.

варіанти відповідей

R = 24 Ом, I1 = I6 = 15 А, I2 = I4 = I5 = 10 А I3 = 5А

R = 18 Ом, I1 = I6 = 10 А, I2 = I4 = I5 = 4 А I3 = 6 А

R = 12 Ом, I1 = I6 = 20 А, I2 = I4 = I5 = 15 А I3 = 5А

R = 18 Ом, I1 = I6 = 15 А, I2 = I4 = I5 = 10 А I3 = 5А

Запитання 8

Гальванічний елемент дає зовнішній опір R1 = 4 Ом, струм I1 = 0,2 А, якщо зовнішній опір R2 = 7 Ом, струм I2 = 0,14 А. Який струм короткого замикання гальванічного елемента?

варіанти відповідей

0,52 А

0,48 А

0,32 А

0,47 А

Запитання 9

Якої довжини треба взяти нікелінову проволоку, перерізом 0,84 мм2, щоб виготовити нагрівач на 220 В, за допомогою якого можна нагріти 2 л води від 20 до 100°С за 10 хв при ККД 80%

варіанти відповідей

69 м

80 м

60 м

72 м

Запитання 10

10 паралельно з'єднаних ламп опором 0,5 кОм розрахованих на напругу 120 В, живляться через реостат напругою 220 . яка потужність електричного струму в реостаті?

варіанти відповідей

250 Вт

240 Вт

180 Вт

200 Вт

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест