9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Постмодернізм. Поезія кінця ХХ – початку ХХІ ст. (творчість І. Римарука, В. Герасим’юка, Ю. Андруховича, Ю. Іздрика, М. Матіос, С. Жадана)

24 запитання
Запитання 1

Слово "постмодернізм" в перекладі означає… 

варіанти відповідей

Після модернізму

Вираження

Враження

Екзистенція

Запитання 2

Укажіть риси літератури постмодернізму.

варіанти відповідей

Іронія і ревізія як форми руйнування, деконструкції; відмова від канонів – авторитетів

Інтертекстуальність (відсилання до інших літературних текстів, діалог із ними)

Головна увага зосереджується на дослідженні внутрішнього світу людини

Змішування стилів і жанрів; стирання межі між вигаданим і реальним; між високим і низьким

Зовнішні події (також і соціальні) відступають на задній план


Запитання 3

Назвіть поетичні групи, створені в кінці ХХ ст. 

варіанти відповідей

«Бу-Ба-Бу» 

«ВАПЛІТЕ»

«Лу-Го-Сад»

«Пропала грамота»

«Плуг»

Запитання 4

Як називається угруповання, створене у Харкові 1991 року, куди в юності входив Сергій Жадан?

варіанти відповідей

«Червона фіра»

«Бу-Ба-Бу» 

«Лу-Го-Сад»

«Пропала грамота»

Запитання 5

Назвіть особливості творчості українських поетів 1990–2000-х років? 

варіанти відповідей

Служіння ідеалам трудового народу

Використання мультимедіа та перформансів

Розвиток демократичного напряму 

Емоційне заперечення попереднього

Запитання 6

До якого виду лірики належить вірш «Чоловічий танець» В. Герасим’юка?

варіанти відповідей

Громадянська 

Інтимна

Філософська

Пейзажна

Запитання 7

Визначте ідею поезії «Чоловічий танець» В. Герасим’юка.


варіанти відповідей

Возвеличення чоловічої сили, чоловічого духу та єдності, дружби, взаємоєдності

Українська культура переплітається зі світовою, але треба залишатися самим собою

Покликання й призначення людини на землі

Розповідь про чоловічий початок, чоловічі стосунки, чоловіче життя

Запитання 8

Визначте римування поезії «Чоловічий танець» В. Герасим’юка.


варіанти відповідей

Перехресне

Кільцеве

Верлібр

Парне

Запитання 9

Який художній засіб вжито у словосполученнях «коло тяжко рветься», «мертво стиснувши долоні інших»; «випасти з грішного світу»?


варіанти відповідей

Метафору

Порівняння

Оксиморон

Синекдоху

Запитання 10

Риси якого літературного жанру має поезія Ю. Андруховича «Астролог»?

 

варіанти відповідей

Поеми

Балади

Думи

Елегія

Запитання 11

Який засіб комічного вжито в поезії Ю. Андруховича «Астролог»?

  

варіанти відповідей

Іронію

Сатиру

Сарказм

Гротеск

Запитання 12

Як спудей називає власні витівки («Пісня мандрівного спудея» Ю. Андруховича)?

  

варіанти відповідей

Соколята

Чортенята

Сатанята

Горобенята

Запитання 13

Назвіть особливості поезії Ю. Андруховича «Козак Ямайка».

варіанти відповідей

Відсутність розділових знаків

Усі слова написано з маленької літери

Усі слова написано з великої літери

В реалістичній манері передає козацький характер

Запитання 14

Визначте головну думку вірша «Козак Ямайка» Ю. Андруховича.

варіанти відповідей

Возвеличення чоловічої сили, чоловічого духу та єдності, дружби, взаємоєдності

Покликання й призначення людини на землі

Українська культура переплітається зі світовою, але треба залишатися самим собою

Іронічно обіграна національна традиція й карибська екзотика 

Запитання 15

Словами чийого героя говорить Пірат Дік?

варіанти відповідей

Шекспіра

Франка

Шевченка

Котляревського

Запитання 16

Що символізує образ вишиванки в поезії Ю. Іздрика «Вишиванка»?

  

варіанти відповідей

Щастя

Долю

Світ

Кохання

Запитання 17

У вірші Ю. Іздрика «Вишиванка» життєва дорога кожної людини асоціюється з …


варіанти відповідей

Плутаниною вузлів

Тонкою павутиною

Заплетеними сітями

Чорною і червоною ниткою

Запитання 18

Читач вважає, що розмова з Богом ліричного героя у критичній ситуації (вірш «Молитва» Ю. Іздрика) …

 

варіанти відповідей

Допомагає людині вибратися з пекельних обставин

Допомагає досягнути поставленої мети

Допомагає стати впевненим у собі

Допомагає відчути себе самотнім у цьому світі

Запитання 19

Визначте ідею вірша І. Римарука «Обнови».


варіанти відповідей

Возвеличення чоловічої сили, чоловічого духу та єдності, дружби, взаємоєдності

Покликання й призначення людини на землі

Українська культура переплітається зі світовою, але треба залишатися самим собою

Особливе почуття туги й прийняття розлуки з коханою людиною.

Запитання 20

Який художній засіб вжито в рядках «молодiй душе // радiй обновам …»


варіанти відповідей

Метонімія

Синекдоха

Риторичне звертання

Метафора

Запитання 21

Про які три ймовірні життєві перспективи жінки йдеться у циклі «Триєдина перспектива» Марії Матіос? 

 

варіанти відповідей

Самотність, суспільний осуд, самодостатність

Самотність, самовдосконалення, самодостатність

Суспільний осуд, самодостатність, самоосвіту

Запитання 22

Зі скількох автономних поезій складається цикл «Прості вірші» Марії Матіос?

варіанти відповідей

3

5

6

8

Запитання 23

Що символізує образність поезії С. Жадана «Музика, очерет…», пов’язана з небом, висотою?

  

варіанти відповідей

Юнацький романтизм і недосяжність ідеалу

Силу кохання

Велич намірів

Краса душі

Запитання 24

З чим асоціюється образ висоти у вірші С. Жадана «Музика, очерет…»?


варіанти відповідей

Коханням

Чистотою взаємин, безкорисливих почуттів і щирих намірів

Самовдосконаленням

Ламка і крихка сутність щастя

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест