Постулати Бора. Лазери

Додано: 22 березня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 376 разів
10 запитань
Запитання 1

Планетарну (ядерну) модель будови атома запропонував


варіанти відповідей

Дж. Томсон

Е. Резерфорд

Н. Бор

М.Планк

Запитання 2

Під час досліду з розсіювання α-частинок було встановлено, що


 

 

варіанти відповідей

 речовина складається з атомів

до складу атома входять електрони

позитивний заряд і маса атома зосереджені в невеликій області у центрі атома

 атом неподільний

Запитання 3

Випромінювання кванта енергії (фотона)


варіанти відповідей

відбувається внаслідок переходу атома зі стану з меншою енергією у стан із більшою енергією

відбувається внаслідок переходу атома зі стану з більшою енергією у стан із меншою енергією

відбувається внаслідок перебування атома в стаціонарному стані

не відбувається взагалі

Запитання 4

Створена Бором модель атома пояснює

варіанти відповідей

природу рентгенівського випромінювання

явище радіоактивності

походження лінійчастих спектрів

існування ізотопів

Запитання 5

В атомі Гдрогену електрон перейшов з першої орбіти на третю, а потім - з третьої на другу. Як змінювалася під час переходів повна енергія атома?

варіанти відповідей

тільки збільшувалася

тільки зменшувалася

спочатку збільшувалася, а потім зменшувалася

спочатку зменшувалася, а потім збільшувалася

Запитання 6

Відхилення α-частинок від початкового напрямку у досліді Резерфорда пояснюється їх взаємодією...

варіанти відповідей

з атомами Ауруму

між собою

з електронами

з ядрами атомів

Запитання 7

Атом Гідрогену перебуває у стаціонарному стані з номером 3. Скільки фотонів з різними енергіями може випромінити цей атом при переході в основний стан?

варіанти відповідей

1

2

3

будь-яку кількість

Запитання 8

Світло виявляє як хвильові, так і корпускулярні властивості. Виберіть з наведених тверджень правильне.

варіанти відповідей

дисперсія світла свідчить про його корпускулярну природу

інтерференція світла свідчить про його корпускулярну природу

існування червоної межі фтотоефекту можна пояснити на основі хвильової теорії

відповідно до теорії Бора атоми випромінють світло окремими квантами

Запитання 9

Утворення лінійчастого спектра застосовують

варіанти відповідей

у радіолокації

для точних вимірювань довжин

для вимірювання довжини хвилі світла

для визначення хімічного складу речовини

Запитання 10

На рисунку зображені спектри випромінювання атомів Стронцію (Sr), Кальцію (Са) та лінійчастий спектр, отриманий при дослідженні зразка невідомої речовини. У зразку невідомої речовини

варіанти відповідей

не містяться атоми ні Стронцію, ні Кальцію

містяться атоми Кальцію, але немає атомів Стронцію

містяться атоми Стронцію, і Кальцію

містяться атоми Стронцію, але немає атомів Кальцію

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест