Поворот. Паралельне перенесення

Додано: 30 березня 2022
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 39 разів
7 запитань
Запитання 1

В яку точку переходить точка А(–2; 0) при повороті відносно початку координат на 180° проти годинникової стрілки?

варіанти відповідей

А'(0; 2)

 А'(–2; –2)

  А'(2; 0)

А'(0; –2)

 А'(2; 2)

Запитання 2

Стрілки годинника показують час 11 год. Який час покаже годинник, якщо годинна стрілка здійснить поворот на 90°?

варіанти відповідей

3 год

5 год

  2 год

 4 год

Запитання 3

Під час паралельного перенесення прямокутний трикутник АВС із катетами АВ=5 см, ВС=12 см переходить у трикутник А1В1С1. Знайти довжину відрізка А1С1.

варіанти відповідей

 7 см

19 см 

  13 см

  60 см

Запитання 4

Паралельне перенесення задано формулами х1=х-2, у1=у+3. Знайдіть координати точки, в яку переходить точка (-2;4).

варіанти відповідей

 (-4;7) 

  (1;-2)

 (4;7)

 (0;7)

Запитання 5

Під час переміщення кут переходить у ...

 

варіанти відповідей

 Рівний йому кут

 Суміжний з ним кут

  У кут, який вдвічі менший за даний

 У два кути

 

Запитання 6

Яке з тверджень правильне:


 

  

варіанти відповідей

 існує паралельне перенесення, при якому більша основа трапеції переходить у меншу

 при паралельному перенесенні коло переходить у коло того самого радіуса

при паралельному перенесенні прямокутний трикутник переходить у рівносторонній

Запитання 7

Задано паралелограм АВСD. Унаслідок паралельного перенесення точка С переходить у точку О - точку перетину діагоналей. Укажіть точку, в яку внаслідок такого перенесення переходить точка О.

варіанти відповідей

  D

  С

  В

А

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест