повторення 8 клас

Додано: 15 вересня 2022
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 237 разів
13 запитань
Запитання 1

Обрати з переліку ряд речовин, де є лише кислоти

варіанти відповідей

СаО, НNO3 ,Na3PO4

Са(ОH)2, НNO3 , Na3PO4

СаО, НgNO3 , ВаСІ2

Н2S, НNO3 , H3PO4

Запитання 2

Вказати формулу амфотерного оксиду

варіанти відповідей

ВеО

ВаО

СО

СаО

Запитання 3

Яка з назв для речовини К2SO3 є вірною

варіанти відповідей

Кальцій сульфат

Калій сульфіт

Калій сульфід

Калій сульфат

Запитання 4

Вибрати сіль, кислотний залишок якої є тривалентним

варіанти відповідей

Калій ульфат

Калій ортофосфат

Калій нітрат

Калій гідроксид

Запитання 5

Оберіть вірне про гідроксильну групу

варіанти відповідей

Є у складі всіх оксидів, має валентність два

Є у складі всіх солей, завжди одновалентна

Є у складі всіх основ, має заряд мінус один

Є у складі оксигеновмісних кислот у вигляді катіона

Запитання 6

Де вірно описано про атом Натрію?

варіанти відповідей

Елемент 1 періоду, активний метал, має 1 не спарений електрон

Елемент з протон ним числом 23 і нуклонним числом 11

s-eлемент , що має два енергетичних рівні

Лужний елемент, завжди 1 валентний, бо не має збудженого стану

Запитання 7

У якому порядку заповнюються електронні орбіталі?

варіанти відповідей

1s2s2p3s3p3d4s

1s2s3s2p3p3d4s

1s2s2p3s3p4s3d

1s2s3s4s2p3p3d

Запитання 8

Чому елементи VlllA групи не утворюють сполук?

варіанти відповідей

Бо у них усі електрони спарені

Бо вони р-елементи

Бо у них є багато валентностей

Бо у них незавершений d- підрівень

Запитання 9

Оберіть рядок , де вказано лише р-елементи

варіанти відповідей

Карбон, кальцій, цинк

Флуор, Калій, Кальцій

Фосфор, Аргон, Силіцій

Аргентум, Аурум, Цинк

Запитання 10

Кальцій, Натрій та Літій елементи однієї підгрупи

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 11

Вкажіть валентність Фосфору в сполуці Ca3P2

варіанти відповідей

V

I

III

II

Запитання 12

Вкажіть правильні твердження щодо речовини Mg3N2

варіанти відповідей

електронна густина зміщена в сторону Mg

на атомах виникають часкові δ+ і δ- заряди

зв'язок утримується між аніонами Mg і катіанами N

зв'язок утримується між катіонами Mg і аніонами N

під час утворення зв'язку електрони переходять від Mg до N

Запитання 13

Проаналізуйте твердження і вкажіть правильне:

1. Ковалентний зв'язок виникає внаслідок утворення спільних електронних пар.

2. Ковалентний зв'язок виникає внаслідок притягання протилежно заряджених йонів.

3. Ковалентний зв'язок виникає внаслідок притягання позитивних йонів і вільних електронів.  

варіанти відповідей

 правильне перше твердження

правильне друге твердження

 правильне третє твердження

всі твердження неправильні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест