Повторення. Декартові координати на площині. Рівняння фігуриа площині

Додано: 16 травня 2023
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 71 раз
14 запитань
Запитання 1

Запишіть рівняння кола з центром у точці А(5;2) і радіусом 4.

варіанти відповідей

(х + 5)2 + (у + 2)2 = 4

(х - 5)2 + (у - 2)2 = 4

(х - 5)2 + (у - 2)2 = 16

(х - 2)2 + (у - 5)2 = 16

Запитання 2

Дано рівняння кола (х - 1)2 + (у + 3)2 = 16. Координати його центра В і радіус R дорівнюють

варіанти відповідей

B(1;3), R = 16

B(-1;-3), R = 16

B(-1;-3), R = 4

B(1;-3), R = 4

Запитання 3

Яке з рівнянь є рівнянням прямої?

варіанти відповідей

х + 3у - 2 = 0

х2 + 3у + у =0

5 + ху = 0

5/х = х

Запитання 4

Скласти рівняння кола з центром у початку координат і діаметром, що дорівнює 10.

варіанти відповідей

х2 + у2 = 10

х2 + у2 = 5

х2 + у2 = 25

х2 + у2 = 100

Запитання 5

Знайдіть відстань між точками A(6;-3) і B(2;-1).

варіанти відповідей

4✓5

2✓5

20

80

Запитання 6

Точка M - середина відрізка AB. Знайдіть координати точки M, якщо A(-6;7), B(2;-3)

варіанти відповідей

(4;-5)

(-2;2)

(2;-2)

(-4;4)

Запитання 7

Виберіть рівняння прямої, яка проходить через точки: A(1;−3) і B(−2;−9)

варіанти відповідей

y=−2x−3

y=2x−5

y=2x−3

y=3x−2

Запитання 8

Знайти радіус кола, діаметром якого є відрізок АВ, якщо А( -2;-7), а В(2;-4)

варіанти відповідей

25

5

-5

11

2,5

Запитання 9

Точка С (х;у)- середина відрізка MN.Знайти координати точки С, якщо М(-6; -12), N(-6;12)

варіанти відповідей

х=-12, у=0

х=-6, у=0

х=12, у=-24

х=-6, у=24

Запитання 10

Дано трикутник ABC: A (0;-4), С(0;0),В(-3:0). Визначити вид трикутника ABC

варіанти відповідей

неможливо визначити за такої умови

прямокутний

тупокутний

гострокутний

Запитання 11

Яка з прямих паралельна до даної прямої: у = 2х - 3 ?

варіанти відповідей

 у = 2х + 5

 у = − 2х − 3

у = 5х - 3

 у = − 2х + 4

Запитання 12

Чому дорівнює радіус кола х2 + у2 +14у - 12х + 78 = 0 ? Розв'язання задачі записати у зошит

варіанти відповідей

√7

7

14

√14

12

√12

Запитання 13

Складіть рівняння прямої, яка проходить через точку А(-3; 4) та утворює кут 45° з додатним напрямом осі абсцис

варіанти відповідей

у = 7х+3

у = х + 7

у = -3х + 4

у = 3х - 4

Запитання 14

Знайти площу трикутника АВС, якщо А(-6; 1), В(-2; 1), С(-6; 7)

варіанти відповідей

24 од2

12 од2

18 од2

16 од2

14 од2

21 од2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест