8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

Повторення і систематизація навчального матеріалу. Теорема Піфагора. Розв'язування прямокутних трикутників.

Додано: 8 травня
Предмет: Геометрія, 8 клас
Тест виконано: 99 разів
30 запитань
Запитання 1

Знайдіть гіпотенузу прямокутного трикутника, катети якого дорівнюють 8 см і 6 см.

варіанти відповідей

14 см

7 см

50 см

10 см

Запитання 2

Знайдіть сторону ромба, діагоналі якого дорівнюють 8 см і 6 см

варіанти відповідей

10 см

14 см

5 см

12,5 см

Запитання 3

Знайдіть висоту рівнобедреного трикутника, основа якого 24 см, а бічна сторона - 13 см

варіанти відповідей

5 см

√407 см

√313 см

10 см

Запитання 4

Знайдіть діагональ прямокутника, якщо його сторони дорівнюють 2 см і 4 см

варіанти відповідей

√14 см

3√2 см

4 см

9 см

Запитання 5

Чому дорівнює діагональ квадрата зі стороною 5 см?

варіанти відповідей

25 см

50 см

5√2 см

10√2 см

Запитання 6

Яке із тверджень не правильне?

варіанти відповідей

Довжина відрізка є додатнім числом

У прямокутному трикутнику довжина гіпотенузи більша за довжину будь - якого з катетів

Відстань від точки до прямої - це довжина перпендикуляра, проведеного з точки до прямої

Із точки А до прямої m можна провести безліч перпендикулярів.

Запитання 7

Катет прямокутного трикутника дорівнює a , а прилеглий до нього кут β. Чому дорівнює гіпотенуза?

варіанти відповідей

а ⁄ cosβ

a ⁄ sinβ

a cosβ

a tgβ

Запитання 8

Катет прямокутного трикутника дорівнює в, а протилежний йому кут β. Чому дорівнює гіпотенуза?

варіанти відповідей

b tgβ

b ⁄ cosβ

b sinβ

b ⁄ sinβ

Запитання 9

Катет прямокутного трикутника дорівнює - 7 см, а протилежний йому кут 25⁰. Чому дорівнює другий катет?

варіанти відповідей

7 ⁄ sin 25⁰

7 ⁄ tg 25⁰

7 tg 25⁰

7 cos 25⁰

Запитання 10

У трикутнику АВС гіпотенуза 13 см, ∠В = 35⁰. Чому дорівнює катет АС?

варіанти відповідей

13 sin 35⁰

13 cos 35⁰

13 tg 35⁰

13 ⁄ sin 35⁰

Запитання 11

У трикутнику АВС ∠А = 60⁰,∠С = 90⁰, АВ = 6√3 см.Знайдіть АС

варіанти відповідей

3 см

3√3 см

6 см

9 см

Запитання 12

У трикутнику АВС ,∠С = 90⁰, ВС = 4 4⁄5 см, АВ = 9 3⁄5 см. Знайдіть кут В

варіанти відповідей

30⁰

45⁰

60⁰

визначити не можливо

Запитання 13

Знайдіть катет прямокутного трикутника, якщо його гіпотенуза і другий катет дорівнюють 13 см і 12 см.

варіанти відповідей

1 см

5 см

25 см

16 см

Запитання 14

Знайдіть діагональ квадрата, якщо його сторона дорівнює 2 √2 см.    

        

варіанти відповідей

2 √2 см.

4 √2 см.

4 см

16 см

Запитання 15

Знайдіть гіпотенузу рівнобедреного прямокутного трикутника, якщо його катет дорівнює 1.

варіанти відповідей

√2 см

2 см

1 см

4 см

Запитання 16

Знайдіть висоту рівнобедреного трикутника, проведену до основи, якщо його бічна сторона та основа відповідно дорівнюють 26 см і 20 см.

варіанти відповідей

16 см

12 см

24 см

28 см

Запитання 17

Діагоналі ромба дорівнюють 14 см і 48 см. Знайти периметр ромба.

варіанти відповідей

100 см

110 см

80 см

90 см

Запитання 18

Яке з наведених тверджень є правильним? У прямокутному трикутнику:

варіанти відповідей

квадрат гіпотенузи дорівнює різниці квадратів катетів;

квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів.

гіпотенуза дорівнює сумі квадратів катетів;

гіпотенуза дорівнює різниці квадратів катетів;

Запитання 19

Знайдіть висоту рівностороннього трикутника, якщо його сторона дорівнює 10 см.

варіанти відповідей

5√3 см

5 см

√2 см

4√3 см

Запитання 20

Знайдіть катети рівнобедреного прямокутного трикутника, якщо його гіпотенуза дорівнює 8.

варіанти відповідей

4 см

3 см

5 см

4√2 см

Запитання 21

У рівнобічній трапеції основи дорівнюють 14 см і 24 см, а бічна сторона 13 см. Знайти висоту трапеції

варіанти відповідей

√69 см

12 см

8 см

6 см

Запитання 22

Якщо діагоналі ромба дорівнюють 4√3 см і 4 см, то гострий кут ромба дорівнює

варіанти відповідей

60°

30°

45°

50°

Запитання 23

Діагональ прямокутника АВСD дорівнює 6 см. Знайдіть сторону ВС, якщо ∠ВАС = 60⁰

варіанти відповідей

6√3 см

6 см

3 см

3√3 см

Запитання 24

Знайдіть гіпотенузу АВ прямокутного трикутника АВС, якщо АС = 8 см, sin А = 0,6

варіанти відповідей

13,2 см

6 см

10 см

6,4 см

Запитання 25

Визначити вид трикутника, сторони якого дорівнюють 9 см, 40 см, 41 см

варіанти відповідей

гострокутний

прямокутний

тупокутний

визначити не можливо

Запитання 26

Чому дорівнює сума гострих кутів прямокутного трикутника?

варіанти відповідей

30⁰

90⁰

45⁰

інша відповідь

Запитання 27

Знайдіть гострий кут прямокутного трикутника ,якщо один з них дорівнює 40⁰

варіанти відповідей

140⁰

40⁰

50⁰

45⁰

Запитання 28

Чому дорівнює катет який лежить проти кута 30⁰

варіанти відповідей

 іншому катету

половині іншого катета

гіпотенузі

 половині гіпотенузи

Запитання 29

За рисунком знайдіть СВ

варіанти відповідей

15 см

13√5 см

5 √15 см

7 см

Запитання 30

За даним рисунком знайдіть х - невідому сторону трикутника.

варіанти відповідей

6 см

60 см

12 см

інша відповідь

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест