8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

Повторення і систематизація навчального матеріалу. Знаходження площ многокутників.

Додано: 10 травня
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 62 рази
25 запитань
Запитання 1

Площа паралелограма дорівнює площі квадрата, периметр якого 24 см, одна із сторін паралелограма дорівнює 9 см. Знайти висоту паралелограма проведену до цієї сторони.

варіанти відповідей

3 см

4 см

6 см

8 см

Запитання 2

Площа паралелограма дорівнює 12 см2 . Знайдіть периметр цього паралелограма, якщо його висоти дорівнюють 2 см і 3 см

варіанти відповідей

20 см

22 см

10 см

24 см

Запитання 3

Площа паралелограма дорівнює площі квадрата, периметр якого становить 16 см, а одна з висот паралелограма дорівнює 2 см.Знайдіть сторону паралелограма до якої проведено цю висоту.

варіанти відповідей

5 см

4 см

6 см

8 см

Запитання 4

Площа паралелограма дорівнює 70 см2. Знайдіть периметр цього паралелограма, якщо його висоти дорівнюють 5 см і 7 см

варіанти відповідей

24 см

22 см

48 см

18 см

Запитання 5

Як зміниться площа трикутника, якщо його сторону і висоту, проведену до цієї сторони, зменшити вдвічі?

варіанти відповідей

не зміниться

зменшиться в 2 рази

зменшиться в 4 рази

зменшиться у 8 разів

Запитання 6

На стороні АС трикутника АВС, позначено точку D, так що АD : DС = 2 : 3. Знайдіть відношення SABD : SABC.

варіанти відповідей

2 : 3

1 : 5

3 : 5

2 : 5

Запитання 7

Як зміниться площа трикутника, якщо його сторону і висоту, проведену до цієї сторони, збільшити вдвічі?

варіанти відповідей

збільшиться в 2 рази

збільшиться в 4 рази

збільшиться в 8 рази

не зміниться

Запитання 8

На стороні АВ трикутника АВС поначено точку М так, що АМ : МВ = 4 : 3. Знайдіть відношення SАМС : SАВс =

варіанти відповідей

4 : 3

1 : 7

4 : 7

3 : 7

Запитання 9

Одна сторона прямокутника 4 см, а площа - 25 см2. Знайдіть другу сторону.

варіанти відповідей

5, 5 см

5 см

16 см

6,25 см

Запитання 10

Сторона паралелограма дорівнює 6 см, а висота проведена до цієї сторони 2,5 см. Знайдіть площу паралелограма

варіанти відповідей

15 см2

30 м2

7,5 см2

8,5 см2

Запитання 11

Площа трикутника дорівнює 36 см2. Знайдіть висоту трикутника, якщо вона вдвічі менша від сторони до якої проведена.

варіанти відповідей

5 см

9 см

6 см

4 см

Запитання 12

Середня лінія трапеції дорівнює 6 см, а висота - 3 см. Знайдіть площу трапеції

варіанти відповідей

9 см2

18 см2

36 см2

27 см2

Запитання 13

Площа трикутника дорівнює 25 см2, а висота вдвічі більша за сторону, до якої вона проведена. Знайдіть висоту

варіанти відповідей

7,5 см

2,5 см

10 см

5 см

Запитання 14

Середня лінія трапеції дорівнює 8 см, а висота - 5 см.Знайдіть площу трапеції

варіанти відповідей

20 см2

40 см2

26 см2

32 см2

Запитання 15

Висота паралелограма дорівнює 3,5 см, а сторона, до якої вона проведена - 8 см. Знайти площу паралелограма.

варіанти відповідей

56 см2

28 см2

14 см2

24,5 см2

Запитання 16

Одна сторона паралелограма 2 см, а площа - 49 см2. Знайдіть другу сторону

варіанти відповідей

7 см

14 см

24,5 см

12,25 см

Запитання 17

Як зміниться площа прямокутника, якщо кожну з його сторін зменшити в 10 разів?

варіанти відповідей

зменшиться в 100 разів

зменшиться у 20 разів

зменшиться в 10 разів

зменшиться в 1000 разів

Запитання 18

Один із катетів прямокутного трикутника 4 см, а гіпотенуза 5 см. Знайдіть площу трикутника.

варіанти відповідей

6 см2

12 см2

8 см2

4 см2

Запитання 19

Знайти площу трикутника, сторони якого дорівнюють 8 см і 5 см, а кут між ними 45⁰

варіанти відповідей

 10√2 см2

 20√2 см2

20 см2

інша відповідь

Запитання 20

Знайти площу рівнобедреного трикутника, у якого бічна сторона дорівнює 4√2 см, а кут між бічними сторонами дорівнює 45⁰

варіанти відповідей

8√2 см2

8 см2

4 см2

5 см2

Запитання 21

Паралелограм має таку саму площу, що й квадрат із периметром 32 см. Висота паралелограма дорівнює 4 см. Знайдіть сторону паралелограма, до якої проведено цю сторону

варіанти відповідей

12 см

14 см

16 см

18 см

Запитання 22

У прямокутнику АВСD ВD = 12 см. Вершина В віддалена від прямої АС на 4 см. Знайдіть площу трикутника АВD

варіанти відповідей

14 см2

24 см2

12 см2

інша відповідь

Запитання 23

Вибрати всі правильні твердження. Площа трикутника дорівнює ...

варіанти відповідей

добутку сторони на висоту

половині добутку сторони на висоту проведену до цієї сторони

половині добутку сторін на синус кута між ними

половині добутку сторін на косинус кута між ними

√р(р - а)(р - в)(р - с), де р - півпериметр

√р(р - а)(р - в)(р - с), де р - периметр

добутку півпериметра на радіус вписаного кола

добутку півпериметра на радіус описаного кола

Запитання 24

Виберіть правильне твердження. Площа паралелограма дорівнює ....

варіанти відповідей

добутку сторони на висоту проведену до цієї сторони

половині добутку сторони на висоту проведену до цієї сторони

половині добутку сторін на синус кута між ними

половині добутку сторін на косинус кута між ними

добутку сторін на синус кута між ними

добутку діагоналей

половині добутку діагоналей

половині добутку діагоналей на синус кута між ними

Запитання 25

Виберіть правильне твердження. Площа ромба дорівнює...

варіанти відповідей

добутку сторони на висоту проведену до цієї сторони

половині добутку сторони на висоту проведену до цієї сторони

добутку сторін на синус кута між ними

половині добутку сторін на синус кута між ними

половині добутку діагоналей

добутку діагоналей

половині добутку діагоналей на синус кута між ними

добутку сторін на косинус кута між ними

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест