Зріз знань ЕТ 2 курс 1

Додано: 25 вересня 2020
Предмет: Алгебра, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

Вказати правильні тотожності.

варіанти відповідей

cos2α+sin2α=1

cos2α=sinα+cosα

sin2α=2sinαcosα

cos600=sin 300

Запитання 2

Дано: f(x)=x3-3. Знайти:f(0) i f(-2).

варіанти відповідей

f(0)=-5;f(-1)=-11

f(0)=-3;f(-1)=-11

f(0)=-3;f(-1)=5

f(0)=-3;f(-1)=-5

Запитання 3

3. Скільки розв'язків має рівняння sinx=1,1?

варіанти відповідей

один

два

безліч

жодного

Запитання 4

Кутом якої чверті є кут, радіанна міра кута якого дорівнює 3580 ?

варіанти відповідей

І

ІІ

ІІІ

ІV

Запитання 5

Обчислити: sin137°cos47° − sin47°cos137°

варіанти відповідей

-1

0

1

0,5

інша відповідь

Запитання 6

Подати вираз у вигляді степеня.

варіанти відповідей

Х5

Х17

Х-1

Х-17

Запитання 7

Знайти найбільше значення функції у=8х24 на проміжку [-1; 2].

варіанти відповідей

5

0

38

16

Запитання 8

Розв’язати рівняння: 

tg 2x = - √3

варіанти відповідей

x=-π/6+πn/2, nєZ

 x=-π/6+πn, nєZ

x=-π/3+πn, nєZ

 x=π/3+2πn, nєZ

Запитання 9

Знайти похідну функції:

ƒ(х) = х4 - cosx

варіанти відповідей

4x + sinx

 4x − sinx

4x3 - sinx

 4x3 + sinx

Запитання 10

Знайти кутовий коефіцієнт дотичної до кривої y = f(x) у точці з абсцисою x0,

якщо f(x) = 3x2 – 7x + 8, x0 = 2

варіанти відповідей

3

4

5

6

Запитання 11

Розв'яжіть рівняння 2cos12x = √ ̅3̅ .

варіанти відповідей


±π/36 + πn/6, n ∊ ℤ

 ±2π + 24πn, n ∊ℤ

 ±π/72 + πn/6, n ∊ ℤ

±4π + 24πn, n ∊ℤ

Запитання 12

Вказати проміжки зростання і спадання функції:

варіанти відповідей

зростання: (-∞; -1] i [0; 1];

спадання: [-1; 0] i [1; +∞)

  зростання: [-1; 0] i [1; +∞);

спадання: (-∞; -1] i [0; 1]

  

зростання: (-∞; -1) i (0; 1);

спадання: (-1; 0) i (1; +∞)

 

 зростання: (-∞; 0] i [1; +∞);

спадання: [0; 1]  

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест