Повторення. Похідна та її застосування.11 клас Алгебра

Додано: 5 травня 2021
Предмет: Алгебра, 11 клас
Тест виконано: 161 раз
15 запитань
Запитання 1

Знайдіть значення похідної функції f(x)=3 cosx - tgx в точці хо=0.

варіанти відповідей

0

- 1

2

3

1

Запитання 2

Знайдіть похідну функції у=(х2+5)(x-7).

варіанти відповідей

2 +14х+5

х3-7х2+5х-35

2-14х+5

інша відповідь

Запитання 3

Знайдіть кут нахилу дотичної, проведеної до графіка функції y=f(x) у точці з абсцисою xo до осі x, якщо f '(x0)= 1.

варіанти відповідей

0⁰

30⁰

45⁰

60⁰

120⁰

Запитання 4

Знайти похідну функції: у = sinx+5cosx-12

варіанти відповідей

cosx+5sinx

-cosx+5sinx

cosx - 5sinx

-cosx - 5sinx

Запитання 5

Знайдіть похідну функції γ=x4 +3соsх

варіанти відповідей
Запитання 6

Вкажіть функцію, похідна якої дорівнює 5.

варіанти відповідей

у=5

у=5х²

у=5х

у=х⁵

Запитання 7

 Для якої з функцій знайдена похідна f ′(х) = 16х3 – 4х?

варіанти відповідей

f(х) = 12х2 – 2х

f(х) = 4х4 – 2х2

f(х) = 12х – х2

f(х) = х4 – х3               

Запитання 8

Знайти значення похідної функції f(x)=3x2+6x у точці х0=1.

варіанти відповідей

8

7

12

2

1

Запитання 9

Тіло рухається за законом S(t)=10t² - 11t +6. Знайти швидкість тіла в момент часу t₀ = 1c

варіанти відповідей

15 м/с

9 м/с

5 м/с

1 м/с

Запитання 10

Знайти кутовий коефіцієнт дотичної до параболи у = -2х2 +3х у точці з абсцисою х0 = 1.

варіанти відповідей

-1

-7

13

7

Запитання 11

Знайдіть похідну функції у=2х³-4х²-х

варіанти відповідей

6х²-8х-1

6х²-2х-1

6х²-8х-х

6х²-2

6х -2

Запитання 12

Складіть рівняння дотичної до графіка функції f(x) = x³ – 5x у точці з абсцисою x₀ = 2.

варіанти відповідей

y = −2x + 7

y = 7x − 16

y = −2x

y = 16 + 2x

Запитання 13

Укажіть рівняння прямої, яка може бути дотичною до графіка функції y=f(x) у точці з абсцисою x0 ,якщо f(x0)=-4

варіанти відповідей

y=x-4

y=4x-4

y=-4x+2

y=-4

Запитання 14

Розв'яжіть рівняння f (x)=2, якщо f(x)=3x2-4x

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 15

Знайдіть похідну функції у=(3х4-7х+23)5

варіанти відповідей

5(12х3-7)4⋅(3х4-7х+23)

5(3х4-7х+23)4⋅(12х3-7)

(12х3-7)⋅(3х4-7х+23)

(12х3-7х)⋅(3х4-7х+23)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест