Повторення розділів 1 - 3

Додано: 18 червня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
9 запитань
Запитання 1

1. Укажіть положення, передбачені програмою Союзу визволення України:

варіанти відповідей

утворення самостійної Української держави, співпраця з урядами Німеччини та Австро-Угорщини

автономія України у складі Російської імперії

утворення Української республіки

заснування незалежної Української держави

Запитання 2

2. Укажіть назви суспільно-політичних організацій, які обстоювали перемогу Російської імперії в Першій світовій війні:

варіанти відповідей

союз земств і міст

Союз визволення України

Карпато-руський визвольний комітет

Комітет Південно-Західного фронту Всеросійського союзу земств і міст

Головна Українська Рада

"Юнацька спілка"

Комітет допомоги населенню Півдня Росії, що постраждали від воєнних дій

Запитання 3

3.Укажіть прізвища командирів легіону УСС:

варіанти відповідей

О. Скоропис-Йолтуховський

В. Дорошенко

М. Галущинський

М. Меленевський

Г. Косак

Р. Шухевич

А. Варивода

Запитання 4

4. Укажіть ініціаторів створення українських військових частин:

варіанти відповідей

українські самостійники

Тимчасовий уряд

українські есери

українські соціал-демократи

Запитання 5

5. Укажіть верстви населення, які взяли участь у створенні Української Центральної Ради:

варіанти відповідей

інтелігенція

підприємці та землевласники

військові та студенти

чиновники

православне духовенство

робітники

представники більшовицької партії

Запитання 6

6. Укажіть назву документа, який затвердила УЦР 29 квітня 1918 р.:

варіанти відповідей

Конституція УНР

Декрет про мир з Радянською Росією

ІІІ Універсал

ІV Універсал

Запитання 7

7.Укажіть соціальну опору внутрішньої політики П. Скоропадського:

варіанти відповідей

українські збройні сили

широкі маси селян і робітників

заможні верстви населення

інтелігенція

Запитання 8

8. Укажіть голову Ради Народних Міністрів:

варіанти відповідей

В. Чехівський

В. Винниченко

П. Болбочан

С. Петлюра

Запитання 9

9. Укажіть сучасну область України, що не була охоплена голодом 1921 - 1922 рр.:

варіанти відповідей

Запорізька

Миколаївська

Дніпропетровська

Вінницька

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест