30 вересня о 18:00Вебінар: Використання нестандартних завдань у навчанні природничих дисциплін

Повторення розділу 5

Додано: 19 червня
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 3 рази
9 запитань
Запитання 1

1. Яке визначення розкриває зміст поняття "корупція"?

варіанти відповідей

політична система, за якої відсутній диктат однієї ідеології, можливість дотримуватися, а також висловлювати та відстоювати різні політичні погляди

та частина економіки, що працює поза межами державного регулювання, не сплачує обов'язкових платежів до бюджету країни

примусове й безоплатне вилучення державою для своїх потреб майна та продовольства громадян

злочинне використання державними службовцями та іншими посадовими особами своїх формальних прав із метою особистого збагачення

Запитання 2

2 Прийняття 28 червня 1996 р. Конституції України було результатом:.

варіанти відповідей

загальнонаціонального політичного страйку

виконання міжнародних зобов'язань України перед Радою Європи

волевиявлення народу на загальнодержавному референдумі

політичного компромісу між Президентом та Верховною Радою

Запитання 3

3. Широка приватизація в Україні державного сектору економіки:

варіанти відповідей

розпочалася відразу після проголошення незалежності

призвела до утворення олігархічних промислово-фінансових груп

призвела до повного занепаду металургійної галузі економіки

дала можливість уникнути падіння промислового виробництва в 1990-х рр.

Запитання 4

4. Яке твердження є правильним?

Упродовж 1991 - 2004 рр. Україна:

1) у зовнішній політиці намагалася реалізовувати стратегію багатовекторності;

2) уклала двосторонні угоди, договори з усіма своїми сусідами, які розв'язували основні питання двосторонніх відносин.

варіанти відповідей

обидва варіанти правильні

тільки перший варіант правильний

тільки другий варіант правильний

обидва варіанти неправильні

Запитання 5

5. Законодавство України гарантує національним меншинам право:

варіанти відповідей

на створення автономного регіону

на національно-культурне життя

на самовизначення і проголошення незалежності

на подвійне громадянство зі своєю історичною батьківщиною

Запитання 6

6. Які економічні заходи були здійснені в Україні в 1990-х рр.?

варіанти відповідей

уведення національної валюти - гривні

запровадження системи держприймання

створення фермерських господарств

прийняття Продовольчої програми

створення рад народного господарства

приватизація державної власності

Запитання 7

7. Які поняття потрібно використати, характеризуючи соціально-економічний розвиток України в 1990-х рр.?

варіанти відповідей

соціальна диференціація

міжетнічні збройні конфлікти

формування промислово-фінансових груп

"економічне диво"

централізація управління

приватизація державної власності

Запитання 8

8.Конфлікт навколо якого острова спалахнув між Україню та Росією у 2003 р.?

варіанти відповідей

Зміїний

Тузла

Крим

Хортиця

Запитання 9

9. укажіть показники, за якими визначають індекс людського розвитку:

варіанти відповідей

номінальна заробітна плата

стан здоров'я населення

рівень освіти населення

реальна купівельна спроможність населення

рівень життя населення

середньомісячна заробітна плата

середня тривалість життя

мінімальна зарбітна плата

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест