Повторення та узагальнення вивченого матеріалу

Додано: 20 травня
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 17 разів
16 запитань
Запитання 1

Модель бази даних, основним способом подання даних в якій є двомірна таблиця, називається?

варіанти відповідей

Ієрархічна

Реляційна

Мережева

Немає правильної відповіді

Запитання 2

Сукупність засобів і методів створення та опрацювання графічних зображень за допомогою комп‘ютера?

варіанти відповідей

Малюнок

Палітра

Коп‘ютерна графіка

інша відповідь

Запитання 3

До переваг систем електронного документообігу належить

варіанти відповідей

Забезпечення якісних умов роботи як з корпоративною, так і з особистою документацією

Можливість оперативно змінювати форми документів , що використовуються в організації

Колективна робота над документом

Забезпечення можливості підписувати документи за допомогою електронного підпису і зашифровувати їх

Забезпечення автоматичноїпередачі документу потрібній особі, інтеграція з іншими системами підприємства

Запитання 4

Оберіть призначення електронного цифрового підпису

варіанти відповідей

Забезпечувати діяльність фізичних та юридичних осіб, що здійснюється з використанням електронних документів

Ідентифікувати особу, яка його підписала

Підтверджувати цілісність та юридичну силу електронного документа

Завершувати створення електронного документа

Запитання 5

Які об‘єкти можна розміщувати на слайдах?

варіанти відповідей

Текст

Аудіо

Відео

Зображення

Гіперпосилання

Анімації

Запитання 6

Редактор презентацій —це...

варіанти відповідей

Програма або середовище для створення, редагування та перегляду комп‘ютерних презентацій

Microsoft Office

Слайди

Програма для роботи з текстом

Запитання 7

Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку ,називається

варіанти відповідей

Реквізити

Формуляр

Документ

Зразок

Запитання 8

Види документів за найменуванням

варіанти відповідей

Заява

Лист

Довідка

Протокол

Телеграма

Запитання 9

Основне призначення електронних таблиць –

варіанти відповідей

Редагувати і форматувати текстові документи

Зберігати великі обсяги інформації

Виконувати розрахунок за формулами

Немає правильного варіанта

Запитання 10

Google Форма – це

варіанти відповідей

Зручний інструмент, за допомогою якого можна легко і швидко планувати заходи, складати опитування та анкети.

Безкоштовний офісний пакет, що включає текстовий редактор, табличний редактор.

Сховище даних, що дозволяє користувачам зберігати свої дані на серверах.

Інструмент, який призначений для редагування тексту, таблиць та презентацій.

Запитання 11

Які дії можна виконувати з листами електронної таблиці?

варіанти відповідей

Змінювати колір ярлика

Перейменовувати

Вилучати

Повертати

Сканувати

Запитання 12

Які існують типи діаграм в Microsoft Excel?

варіанти відповідей

Гістограма

Кругова

Лінійчаста

Складена

Візуальна

Запитання 13

Основне призначення електронних таблиць—

варіанти відповідей

Редагувати і форматувати текстові документи

Зберігати великі обсяги інформації

Виконувати розрахунок за формулами

Немає правильної відповіді

Запитання 14

Що дозволяє виконувати електронна таблиця

варіанти відповідей

Вирішувати завдання на прогнозування і моделювання ситуацій

Представляти дані у вигляді діаграм,графіків

При зміні даних автоматично перераховувати результат

Усі відповіді вірні

Запитання 15

Для чого призначений інструмент Google Форми.

варіанти відповідей

Для опитування

Де тестування

Для планування

Для аналізу

Для стеження

Запитання 16

Як називається сайти на яких розміщуються рекламні оголошення.

варіанти відповідей

Сайт вітрина

Сайт візитівка

Блог

Інтернет магазин

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест