1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Повторення вивченого матеріалу за 8 клас з теми Lazarus

Додано: 11 січня
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 59 разів
21 запитання
Запитання 1

На рисунку зображені вікна середовища програмування Lazarus. Яке вікно зображено під цифрою 2?

варіанти відповідей

Вікно інспектора об'єктів

Вікно редактора коду

Панель інструментів

Вікно повідомлень

Вікно форми

Запитання 2

На рисунку зображені вікна середовища програмування Lazarus. Яке вікно зображено під цифрою 3?

варіанти відповідей

Вікно інспектора об'єктів

Вікно редактора коду

Панель інструментів

Вікно повідомлень

Вікно форми

Запитання 3

На рисунку зображені вікна середовища програмування Lazarus. Яке вікно зображено під цифрою 4?

варіанти відповідей

Вікно інспектора об'єктів

Вікно редактора коду

Панель інструментів

Вікно повідомлень

Вікно форми

Запитання 4

На рисунку зображені вікна середовища програмування Lazarus. Яке вікно зображено під цифрою 5?

варіанти відповідей

Вікно інспектора об'єктів

Вікно редактора коду

Панель інструментів

Вікно повідомлень

Вікно форми

Запитання 5

Програми створенні в середовищі Lazarus називають

варіанти відповідей

програмами

компіляторами

проєктами

трансляторами

Запитання 6

  Дані, які потрапляють до програми від певних пристроїв (наприклад, з клавіатури або від датчика температури) або від іншої програми, або з іншого джерела (наприклад, з текстового файлу), називають


варіанти відповідей

вихідними (результуючими) даними

проміжними даними

вхідними (початковими) даними

Запитання 7

 Під час виконання програми утворюються і опрацьовуються дані, які називають

           

варіанти відповідей

вхідними (початковими) даними

вихідними (результуючими) даними

проміжними даними


Запитання 8

 Якщо метою виконання програми є отримання певних даних, то ці дані називають

варіанти відповідей

вхідними (початковими) даними

вихідними (результуючими) даними

проміжними даними

Запитання 9

До алфавіту мови Lazarus входять такі символи: 

варіанти відповідей

цифри 

великі і малі літери українського алфавіту 

знаки арифметичних операцій, спеціальні символи 

великі і малі літери латинського алфавіту 

Запитання 10

Якщо двічі клацнути елемент Button1, створюється процедура із заголовком... 

варіанти відповідей

procedure TForm1.Button1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;

Shift: TShiftState; X, Y: Integer);

procedure TForm1.FormClick(Sender: TObject); 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject) ; 

Запитання 11

В якому вікні створюються процедури обробки подій? 

варіанти відповідей

У вікні редактора коду 

У вікні Інспектор об’єктів 

У вікні форми 

У головному вікні 

Запитання 12

Якою цифрою на рисунку позначено місце, де пишемо код програми?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 13

Знайди рядок без помилок


 

варіанти відповідей

 Form1/Color = CLRed;

 Form1_Color := colorRed; 

 Form1.Color := ClRed;

 Form1.Color = colorRed;

Запитання 14

Оберіть компонент, який є кнопкою

варіанти відповідей

  Label1  

 TObject  

Button1  

 Edit1

Запитання 15

Який оператор реалізує збільшення ширини напису на 50 пікселів? 


 

варіанти відповідей


 Label1.Width := 50; 

 Label1.Width := Label1.Width + 50;   

  Label1.Height := Label1.Height + 50;   

  Label1.Height:= 50;

Запитання 16

Використовуючи яку властивість можна змінити шрифт, розмір, колір тексту?


варіанти відповідей

 Font  

  Caption

  Color

  Cursor

Запитання 17

Яка властивість відповідає за зміну заголовка форми:


 

варіанти відповідей

 Caption

 Label  

 Font

Size

Запитання 18

Виберіть команду, яка встановить ширину форми


варіанти відповідей

Form1.Left:=Form1.Left+300;

Form1.Color:=clGreen;

Form1.Width:=300;

Form1.Caption:='Привіт світ!';

Запитання 19

Яка команда виведе на екран вікно повідомлень?

варіанти відповідей

Form1.Caption:='Ми вивчаємо Object Pascal';

Button1.Caption:='Ми вивчаємо Object Pascal';

ShowMessage('Ми вивчаємо Object Pascal');

Label1.Caption:='Ми вивчаємо Object Pascal';

Запитання 20

Що відбудеться після виконання наступного коду?

Label1.Font.Color:=clYellow;

варіанти відповідей

Фон кнопки стане жовтим


Фон напису стане жовтим

Текст на кнопці стане жовтим


Текст напису стане жовтим

Запитання 21

Кожна команда процедури має закінчуватися...

варіанти відповідей

 крапкою з комою 

комою

 двокрапкою 

крапкою

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест