Повторення з теми "Кисень"

Додано: 30 квітня 2020
Предмет: Хімія, 7 клас
10 запитань
Запитання 1

Маса речовин, що вступили в реакцію, дорівнює масі речовин, що утворилисяпісля реакції. Це твердження називається:

варіанти відповідей

Закон збереження маси

Хімічне рівняння

Реакція розкладу

Коефіцієнт

Запитання 2

Умовний запис хімічної реакції за допомогою формул і коефіцієнтів - це?

варіанти відповідей

Закон збереження маси

Хімічне рівняння

Реакція розкладу

Коефіцієнт

Запитання 3

Число, яке записується перед формулою речовини і позначає кількість молекул, або окремих атомів даної речовини.

варіанти відповідей

Закон збереження маси

 Хімічне рівняння

Реакція розкладу

 Коефіцієнт

Запитання 4

Реакція, під час якої з однієї складної речовини утворюється кілька простіших за складом речовин.

варіанти відповідей

Закон збереження маси

 Хімічне рівняння

Реакція розкладу

 Коефіцієнт

Запитання 5

Na + O2 =

варіанти відповідей

NaO2

NaO

Na2O

Na2O2

Запитання 6

У рівнянні реакції Al + O2 = Al2O3 після знака =, перед Al2O3 треба поставити коєфіцієнт...

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 7

Оксиди - це ...

варіанти відповідей

Хімічні речовини, утворені багатьма елементами, один з яких - Оксиген.

Складні речовини, утворені двома елементами, один з яких - Оксиген.

Хімічні речовини, утворені двома елементами.

Складні речовини, утворені багатьма елементами, один з яких - Оксиген.

Запитання 8

Реакції сполучення - це реакції ...

варіанти відповідей

Під час яких тільки з двох вихідних речовин утворюється одна складна речовина.

Під час яких з двох або більше вихідних речовин утворюється одна проста речовина.

Під час яких тільки з двох вихідних речовин утворюється одна проста речовина.

Під час яких з двох або більше вихідних речовин утворюється одна складна речовина.

Запитання 9

Вкажіть варіант де правильно розставлені коєфіцієнти у рівняні С3Н82=СО22О

варіанти відповідей

С3Н8+5О2=3СО2+2Н2О

С3Н8+3О2=2СО2+2Н2О

3Н8+5О2=6СО2+8Н2О

С3Н8+5О2=3СО2+4Н2О

Запитання 10

Обчисліть масову частку Оксигену в оксиді В2О3 і вкажіть правильну відповідь.

варіанти відповідей

31,5%

41%

68,5%.

22,6%

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест