Повторення за курс 8 класу: "Чотирикутники та їх властивості. Теорема Фалеса. "

Тест виконано: 133 рази
24 запитання
Запитання 1

Укажіть неправильне твердження:

варіанти відповідей

Сума кутів опуклого чотирикутника дорівнює 360°

Існує опуклий чотирикутник, у якому всі кути гострі.

Опуклий чотирикутник має дві діагоналі

В опуклому чотирикутнику чотири вершини

Запитання 2

На рисунку зображено паралелограм ABCD. Укажіть неправильне твердження.

варіанти відповідей

AO=OC

∠B=∠D

AB=CD

AC=BD

Запитання 3

Укажіть умови, виконання яких недостатньо для того, щоб чотирикутник ABCD був паралелограмом.

варіанти відповідей

BC∥AD, BC=AD

AB=CD, BC=AD

AO=OC, BO=OD

∠A=∠C

Запитання 4

Який рисунок дозволяє стверджувати, що чотирикутник ABCD − паралелограм.

варіанти відповідей
Запитання 5

При перетині діагоналей чотирикутника утворилося чотири рівні відрізки. Визначте вид чотирикутника.

варіанти відповідей

Довільний чотирикутник

Паралелограм

Прямокутник

Ромб

Запитання 6

Сторона ромба дорівнює його висоті. Знайти кути ромба.

варіанти відповідей

30°, 30°, 150°, 150°

60°, 60°, 120°, 120°

90°, 90°, 90°, 90°

такого ромба не існує

Запитання 7

Два кути трапеції дорівнюють 130° і 60°. Знайти два інші кути цієї трапеції.

варіанти відповідей

100° і 70°

85° і 85°

130° і 60°

50° і 120°

Запитання 8

Укажіть неправильне твердження.

варіанти відповідей
Запитання 9

Центральний кут AOB, зображений на малюнку, дорівнює 50°. Знайти кут ACB.

варіанти відповідей

100°

80°

155°

130°

Запитання 10

Дано коло з центром О (дивися малюнок), ∠ABC=25°. Знайдіть кут AOC.

варіанти відповідей

50°

25°

12,5°

40°

Запитання 11

На рисунку знайдіть AC1, якщо AB=BC, BB1CC1, B1C1=4.

варіанти відповідей

6

12

4

8

Запитання 12

У трикутнику ABC AN=NB, NKAC (дивися рисунок). Знайдіть AC, якщо NK=5.

варіанти відповідей

8

10

5

6

Запитання 13

Знайдіть середню лінію трапеції, основи якої дорівнюють 2,5 і 5,5.

варіанти відповідей

3

4

7

8

Запитання 14

Діагональ AC трапеції ABCD ділить її середню лінію на відрізки NM=4 і MK=6 (дивитися малюнок). Знайдіть основи трапеції.

варіанти відповідей

4 і 5

8 і 12

5 і 7

10 і 12

Запитання 15

Знайти усі кути паралелограма, якщо один з його кутів становить 25% іншого кута.

варіанти відповідей

135° і 45°

144° і 36°

270° і 90°

Запитання 16

Знайти сторони паралелограма, периметр якого 96 см, а одна з його сторін на 6 см більша за іншу.

варіанти відповідей

45 см і 51 см

21 см і 27 см

48 см 42 см

Запитання 17

Чотирикутник CKDM − паралелограм, NC=DP (дивися малюнок). Знайдіть периметр чотирикутника NKPM, якщо NK=6 см, а KP=5 см.

варіанти відповідей

P=22 см, оскільки NKPM - паралелограм.

P=22 см, оскільки NKPM - прямокутник.

P=11 см, оскільки NKPM - паралелограм.

Визначити периметр неможливо, оскільки бракує даних.

Запитання 18

Сторона ромба утворює з його діагоналями кути, градусні міри яких відносяться як 4:5. Знайдіть кути ромба.

варіанти відповідей

80°, 100°, 80°, 100°

40°, 40°, 50°, 50°

40°, 140°, 40°, 140°

50°, 130°, 50°, 130°

Запитання 19

Прямокутник ділиться бісектрисою кута на чотирикутник і трикутник, різниця периметрів яких дорівнює 20см. Знайдіть сторони прямокутника, якщо його периметр дорівнює 80 см.

варіанти відповідей

8,8 см і 31,2 см

50 см і 30 см

10 см і 30 см

це для мене складно

Запитання 20

Бісектриси гострих кутів при основі трапеції перетинаються на її верхній основі. Знайдіть верхню основу трапеціїї, якщо сума її бічних сторін дорівнює 20 см.

варіанти відповідей

умова неповна

20 см

10 см

40 см

Запитання 21

Три послідовні сторони чотирикутника, описаного навколо кола, відносяться як 1:3:4. Знайдіть сорони чотирикутника, якщо периметр дорівнює 30.

варіанти відповідей

3, 9, 12, 6

10, 5, 6, 9

Запитання 22

Периметр трикутника дорівнює 20 см. Знайдіть периметр трикутника, сторонами якого є середні лінії даного трикутника.

варіанти відповідей

10 см

40 см

15 см

Запитання 23

Діагоналі опуклого чотирикутника дорівнюють 10 см і 12 см. Знайдіть периметр чотирикутника, вершинами якого є середини сторін даного чотирикутника.

варіанти відповідей

22 см

11 см

визначити неможливо, оскільки невідомо жодної сторони чотирикутника.

44 см

Запитання 24

У трапецію, бічні сторони якої дорівнюють 8 см і 12 см, вписано коло. Знайдіть середню лінію трапеції.

варіанти відповідей

20 см

10 см

правильної відповіді немає

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест