ПРАКТИЧНА РОБОТА №11. АНАЛІЗ СТАТЕВО ВІКОВИХ ПІРАМІД УКРАЇНИ ТА ОКРЕМИХ КРАЇН

Додано: 12 квітня 2022
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 2094 рази
12 запитань
Запитання 1

Наука, що вивчає чисельність, територіальне розміщення й склад населення

варіанти відповідей

Урбанізація

Демографія

Депопуляція

Запитання 2

Що таке «старіння населення»?

варіанти відповідей

 Зростання тривалості життя в країні  

Зростання частки людей похилого віку

Відтік людей працездатного віку за кордон

Більш пізній вихід людей на пенсію

Запитання 3

Демографічний вибух це -

варіанти відповідей

- безперервний, постійно повторюваний процес зміни поколінь через народження і смерть. 

– різке збільшення кількості населення внаслідок стрибкоподібного зростання його природного приросту.

– зростання частки людей похилого віку у віковій структурі населення.

Запитання 4

Статево-вікова структура населення-це...

варіанти відповідей

Співвідношення смертності в різних вікових групах

 Рівень зайнятості жінок та чоловіків

Це кількісне співвідношення чоловіків та жінок

 Співвідношенря тривалості життя дітей

Запитання 5

Графічне зображення розподілу населення за віком і статтю має назву:

варіанти відповідей

статево-віковий графік

 статево-вікова діаграма

статево-вікова інфографіка 

статево-вікова піраміда

Запитання 6

В якій країні найбільша тривалість життя?

варіанти відповідей

Уганда

Польща

Японія

Бразилія

Запитання 7

У структурі населення України: 

варіанти відповідей

Переважають чоловіки

Переважають жінки

Співвідношення чоловіків та жінок 50 на 50

Запитання 8

Яка структура населення характерна для світу?

варіанти відповідей

Переважає частка дітей

Частка жінок більша ніж чоловіків

Переважає частка літніх людей

Частка чоловіків більша ніж жінок

Запитання 9

Середня тривалість життя людей в Україні становить

варіанти відповідей

87 років

60 років

72 рік

55 років

Запитання 10

На кожні 100 жінок у світі припадає .... чоловіків.

варіанти відповідей

105

102

111

89

Запитання 11

Оберіть варіант що характеризує дану піраміду

варіанти відповідей

Високий показник народжуваності,велика частка дітей,мала частка літніх людей,коротка тривалість життя

Висока народжуваність і висока смертність

Низький показник народжуваності,мала частка дітей,велика частка літніх людей,старіння населення

Збільшення кількості людей старшого віку, висока смертність.

Запитання 12

Оберіть варіант що характеризує дану піраміду

варіанти відповідей


Високийи показник народжуваності,велика частка дітей,мала тривалість життя

Висока народжуваність,низька смертність,висока частка людей старшого віку

 Високий показник смертності, велика частка дітей, довга тривалість життя

Висока смертність,низька народжуваність,висока очікувана тривалість життя.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест